KrFs forpliktelser overfor regjeringa

Fremskrittspartiets kvin om vin

STØY: - I forbindelse med forhandlingene om et milliardbudsjett lager Frp mye støy om det som skjer i Stortinget i taxfree-saka. Støyen om to vinflasker nærmest dominerer massemedienes omtale, skriver Oddmar Mathiassen. Fra venstre statsminister Erna Solberg, Venstre-leder Trine Skei Grande, Frp-leder SIv Jensen og KrF-leder Knut Arild Hareide.   Foto: Heiko Jung, NTB/Scanpix

I følge Frps leder Siv Jensen virker det som taxfreesaka skaper uvennskap mellom Frp og KrF

Oddmar Mathiassen

ARTIKKELFORFATTER: Oddmar Mathiassen.  Foto: Privat

debatt

KrF er ennå ikke en del av regjeringa Solberg og står da som opposisjonsparti fritt i Stortinget til å fremme sitt valgprogram. Dette var også praksis for Frp mens partiet var i opposisjon.

Solberg-regjeringa, som Frp nå er med i, er ei mindretallsregjering. Den er den nødt til å forhandle med ett av opposisjonspartiene i Stortinget for å få flertall for statsbudsjettet. Regjeringa Solberg har her bare KrF som alternativ. I en slik situasjon står KrF fritt i Stortinget å tale og stemme for sitt program. Frp praktiserte også dette i sin tidligere opposisjonsrolle. I sin argumentasjon forutsetter nå deler av Frp at KrF skal umyndiggjøres i Stortinget mens partiet forhandler og hjelper regjeringa og Frp med å få budsjettet i hamn. Først etter at regjeringspartiene er blitt enige med KrF om statsbudsjettet, har KrF noen forpliktelse. Det er å stemme for statsbudsjettet .

I forbindelse med forhandlingene om et milliardbudsjett lager Frp mye støy om det som skjer i Stortinget i taxfree-saka. Støyen om to vinflasker nærmest dominerer massemedienes omtale av det statsbudsjettet også Frp har en viktig partsdel av. Dette ligner taktisk politisk spill — noe Frp kan.

I Stortinget stemte et flertall av opposisjonen inklusiv KrF for å endre taxfreekvoten — et av Frps «hjertebarn» fra 2014. Etter dette vedtaket er det ikke tillatt å auke vinkvoten fra fire til seks flasker i bytte med tobakk og snus. Ni av Frps gruppe ville til og med ha omkamp om statsbudsjettet på grunn av KrFs stemmegivning i Stortinget, mens 12 godtok forhandlingsresultatet. Frp-ere er sinte på KrF enda dette partiet gjennom budsjettforliket medvirker til at også Frp får gjennomslag i mange saker.

Frps tidligere leder Carl I. Hagen, som var en av Frps mindretall på ni, har tidligere lik KrF vært i lignende opposisjonsrolle i Stortinget. Frp sto da fritt i sin stemmegivning i Stortinget mens partiet samtidig forhandlinger om statsbudsjettet. KrF skal i følge noen i Frp ikke ha den samme retten i forhold til taxfreesaka? Tru om noen i Frp minnes noe om å «møte seg sjøl i døra»? Taktikkeri fra Frp i ei mindretallsregjering kan ikke overstyre Stortinget.

I følge Frps leder Siv Jensen virker det som taxfreesaka skaper uvennskap mellom Frp og KrF og slik kan hindre KrF i å bli medlem i regjeringa Solberg. Dette vitner om lite edruelighet. I dette taktiske spillet er det nødvendig å nevne litt om hvordan KrF har satt sitt merke på statsbudsjettet — spesielt med vel fire milliarder kroner. Det meste av inndekninga av dette skjer ved at alle som tjener mer enn 965.300 kroner vil få noe mer skatt.

KrF hadde som mål å heve barnetrygden med 3.000 kroner, men fikk gjenomslag denne gangen for 1.000 kroner for første gang etter 23 år. Det blir videre økning i gratis kjernetid i barnehagene for toåringer fra låginntektsfamilier. Det blir mer penger til ei rekke ideelle og frivillige organisasjoner — også ulike trussamfunn.

Den regjeringa Frp er med i, hadde i sitt budsjettforslag for 2019 kutta 46 millioner kroner til Den norske kirke. KrF fikk på plass 100 millioner og hindra slik kutt i mange preste- og diakonale stillinger.

KrF har fått økt barnetillegget for uføre. For de som ikke har opptjent rett til foreldrepensjon, vil det fra 2020 bli en engangsstønad for de som føder eller adopterer et barn. Stønaden auker fra 63.240 kroner til 83.240 — nesten 32 prosent.

Fra 1. september 2020 øker minstepensjonen for enslige alderspensjonister med 4.000 kroner. Enslige pensjonister mister ikke bostøtten på grunn av økte utbetalinger.

Det blir større satsing på kvalitet og kompetanse for tilsatte i skolene og barnehagene.