– Et tap for hele Norge

UHELDIG: Det er uheldig om FrP, Høyre og Ropstad forhandler vekk det norske jordbruket, skriver Nils Kristen Sandstrøen.   Foto: Stian Jakobsen

debatt

Det er uheldig om Frp, Høyre og Kjell Ingolf Ropstad forhandler vekk det norske jordbruket. Ropstad hopper over landbruket når han forteller om sine prioriteringer, viser bare til infoavdelingen og unngår å svare på hva han selv eventuelt kommer til å gjøre med den norske matproduksjonen, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson, Nils Kristen Sandtrøen som sitter i næringskomiteen på Stortinget.

Nils Kristen Sandtrøen mener det er alvorlig om det ender med at Ropstad forhandler vekk grunnlaget for å ha matproduksjon i alle deler av landet, og at det tvinges gjennom liberalistisk, nedbyggende høyrepolitikk når landbruksflertallet på Stortinget tvert i mot vil ha opptrapping. Vil høyrepartienes mindretall trumfe gjennom?

Sandtrøen understreker at i en tid med klimaendringer som truer matproduksjonen både hjemme og ute, uroligheter og en voksende verdensbefolkning, er det er nødvendig og klokt å forsterke verdiskapingen på fornybare, norske naturressurser.

På Stortinget er det et positivt flertall for praktisk politikk med en opptrapping og bedre framtidsutsikter for den norske matproduksjonen med familie- og distriktsjordbruket. Norge er mulighetens land, og vi kan nå skape en politikk både gir god helse, trygghet og arbeidsplasser i og muligheten til å vokse opp i hele landet. Dette må ikke stoppes av høyrepartienes mindretall.

Et spørsmål om beredskap og helse

Dette handler om beredskapen i Norge, vår alles trygghet og helse og flere tusen arbeidsplasser. Valg får raske og store konsekvenser i mat- og jordbrukspolitikken.

Sandtrøen påpeker at Listhaugs endringer i konsesjonsgrensene for kylling førte til at personer og familier ble skviset ut av næringen, mistet levebrødet med kyllingproduksjon og tapte betydelige verdier. Samtidig tappes nå flere titallsmillioner kroner ut av det norske jordbruket som følge av kvotespekulasjon og de økte kvoteprisene på melk som den virkelighetsfjerne politikken til Frp og Listhaug har forsterket i økende tempo. Dette gjør det langt mer krevende for unge folk som ønsker seg ei framtid med matproduksjon som arbeid og gjør at flere må ta høy risiko og blir utsatt for renteøkninger og gjeldsproblemer.

Folk i næringen er nå derfor bekymret for hva Ropstad, Frp og Høyre vil finne på i lukkede forhandlingsrom. Det er derfor avgjørende at han raskt bekrefter at det vil skrives inn nødvendige, offensive stolper.

En eventuell regjeringserklæring for landbruket må i det minste inneholde:

• En plan for å ruste jordbruket i møte med store nedbørsmengder, flom og mulige tørkeperioder som vil bli stadig viktigere de neste årene for tryggheten og verdiskapingen i Norge.

• Fornying og opprustning av 15-30 kyrsbrukene

• Slutt på økt ubalanse og liberalisering som under Sylvi Listhaug, men tvert i mot konkrete gjennomslag og forsterkede tiltak for markedsbalansering, samvirke og familiejordbruk i hele landet.

•At tak, kvoter og konsesjoner innrettes slik at det kan drives jordbruk i hele Norge med grunnlag i de norske arealressursene. Det langes en plan for økt beitebruk og verdiskaping på norske naturressurser i matproduksjonen.