Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja:

Seieren er i sikte, men motkreftene mobiliserer

De to fagforeningene har altså lite å vinne om de skulle lykkes i sin kamp for konsekvensutredning. Lofoten, Vesterålen og Senja har alt å tape.

Wenche Cumming

FORVENTNING – Vi forventer at i en demokratisk fagorganisasjon som LO vil det være flertallets syn som denne gangen får gjennomslag, skriver Wenche Cumming.  Foto: Øyvind Hagen

debatt

Wenche Cumming.  Foto: Vidar Bjørkli

har Folkeaksjonen kjempa for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja — en lang og seig kamp.

Vi har tilegna oss kunnskap fra fiskere, forskere, andre fagmiljø og organisasjoner. Argumentene mot oljeboring er solide, og det er nå et betydelig flertall både i befolkningen og blant velgerne som vil at Lofoten, Vesterålen og Senja skal ha varig vern mot oljeaktivitet for å sikre varig bruk av fiske- og naturressursene i området.

Seieren er i sikte, men kampen er ikke vunnet. Motkreftene mobiliserer, og i de siste dagene har ledere og tillitsvalgte i Fellesforbundet og i IndustriEnergi gått hardt ut mot AUF fordi ungdomspartiet har varsla omkamp på vedtaket fra forrige landsmøte i Arbeiderpartiet.

Dette såkalte kompromissvedtaket sa ja til å starte oljeaktivitet utafor Lofoten. Fagforeningslederne advarer også Arbeiderpartiet sterkt mot å endre standpunkt i saka, og lover kamp både på på LO- kongressen til våren og Arbeiderpartiets landsmøte.

At Fellesforbundet og IndustrIEnergi argumenterer sterkt for å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja er forståelig fordi disse organiserer oljearbeidere og ansatte i verkstedindustrien, og de har vært gjennom ei tøff tid. Equinor (Statoil) har siden oljekrisa kutta over 5.000 arbeidsplasser, og de har kjørt en knallhard prosess med effektivisering, ny teknologi og digitalisering for å øke lønnsomheten. I dag tjener selskapet penger som aldri før, og forventer at dette vil fortsette de nærmeste årene. Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen bruker betegnelsen ekstremlønnsomhet.

Men, hva kan Fellesforbundet og Industri Energi forvente fra dette enorme overskuddet? Svært lite, ifølge informasjonsdirektør Bård Pedersen i Equinor. Totalbemanninga vil være på samme nivå som i dag, midlertidig og innleid arbeidskraft øker på bekostning av faste stillinger, og vil fortsatt øke for å ta «aktivitetstopper».

De to fagforeningene har altså lite å vinne om de skulle lykkes i sin kamp for konsekvensutredning. Lofoten, Vesterålen og Senja har alt å tape.

Imidlertid, Fellesforbundet og IndustriEnergi er i mindretall, og vi forventer at i en demokratisk fagorganisasjon som LO vil det være flertallets syn som denne gangen får gjennomslag. Det betyr ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja på LO-kongressen i 2019.