Leve hele livet:

Frisk luft og god mat

Sol og snø i ansiktet, litt vind i håret og friske roser i kinnene gjør underverker for både kropp og sjel — like helsebringende for grått hår og kinn med litt dypere smilerynker som for alle oss andre.

Sissel Haugslien

UTEOMRÅDE – Jeg ser i Folkebladet at over halvparten av beboerne på Finn snes omsorgssenter ikke har tilgang til uteområdet. Jeg blir lei meg – og egentlig litt forbasket! skriver Sissel Haugslien.  Foto: Guro Rokstad Clausen

debatt

Eldrereformen «Leve hele livet» er i gang for fullt. Reformen skal sørge for at eldreomsorgen leverer på de viktigste områdene; mat, helsehjelp, aktivitet og felleskap.


Over halvparten på Finnsnes omsorgssenter har ikke tilgang til uteområdet

Gangveien er syv år for sent ute

Beboerne og pårørende ved Finnsnes omsorgssenter er fortvilet over å ikke ha tilgang til uteområdet som ble bygget for dem i 2011.

Bedre kvalitet i eldreomsorgen handler om mange ting, blant annet at de eldre får spise god og riktig mat. En systematisk oppfølging av ernæringsstatusen for alle beboere ved sykehjem, og alle som benytter seg av hjemmebaserte tjenester, burde være en selvfølge i alle våre omsorgstjenester.

Under- og feilernæring har vært et stort problem blant mange eldre, og derfor vil vi at helse- og omsorgstjenesten evaluerer ernæringstilbudet, og iverksetter tiltak for den enkelte slik at vi kan forhindre feilernæring.

En måte å gjøre dette på, er å sørge for at måltidene serveres til rett tid. Sykehjem over hele landet har for lengst flyttet middagsmåltidet til klokka 15:30 om ettermiddagen i stedet for kl 13. Det gjør at de eldre spiser mer, og hindrer underernæring. God mat og godt fellesskap er viktig for at eldre spiser nok og maten skal både se god ut og smake og lukte godt. Eldres lukt- og smakssanser blir vel like pirret av god matlukt som litt yngre smaksløker ?

Egentlig vil jeg at maten skal tilberedes på avdelingen. Når Regjeringen nå vil utforme et eget tilskudd som kan legge til rette for etablering, reetablering og renovering av lokalkjøkken i sykehjem, håper jeg virkelig at dette kan bli realiteten. Igjen.

I Lenvik har vi enda en vei å gå for å få flyttet middagsmåltidet på alle avdelingene – til tross for at kommunen er med i «Livsglede for eldre»-prosjektet, der mat til riktig tid, aktivitet og fellesskap er nøkkelord. Mange andre kommuner har gjort det og høster god erfaring både når det gjelder tid til trening og aktiviteter, bedre appetitt, mindre medisinbruk, bedre søvn og færre lårhalsbrudd på grunn av uro om natta.

Kan vi ikke bare gjøre det? Nå ? Nå?

Frisk luft er en annen vesentlig faktor til god appetitt. Jeg ser i Folkebladet at over halvparten av beboerne på Finnsnes omsorgssenter ikke har tilgang til uteområdet. Jeg blir lei meg – og egentlig litt forbasket! Det er en menneskerett å kunne gå ut i frisk luft!

Sol og snø i ansiktet, litt vind i håret og friske roser i kinnene gjør underverker for både kropp og sjel — like helsebringende for grått hår og kinn med litt dypere smilerynker som for alle oss andre.

Prosjektet med gangveien på omsorgssenteret har altså — ifølge virksomhetsleder Monika Karlsen — vært diskutert i forrige budsjettperiode, men «man fant ikke midler til å gjennomføre planene». Prosjektet er stipulert til 150.000 kroner?

Altså, 150.000 kroner? Saken har aldri vært på politikernes bord, og ligger godt innenfor den enkelte virksomhets eget handlingsrom. Om det er virksomhetsleders ansvar, kommunalsjef, eller rådmann for den saks skyld: Få det gjort! Nå!