Nei til statlig drift av luftambulansetjenesten:

Må forstå bakgrunnen til krisen

Et feilspor når venstresiden roper på at Staten må overta driften

Martin Eliassen

KVALITET - Staten har et særskilt ansvar når det gjelder å tilrettelegge for at kvalitet og forutsigbarhet i tjenesten blir ivaretatt i videste forstand gjennom anbud, som sikrer reell og fair konkurranse, skriver Martin Eliassen.  Foto: Paul Kleiven /NTB Scanpix

debatt

Krisen i flyambulansetjenensten har naturlig nok skapt et stort engasjement blant både politikere og folk flest, og særlig i Nord-Norge, som er sterkest rammet. Det har sammenheng med at landsdelen er avhengig av at denne tjenesten til enhver tid fungerer hundre prosent om befolkningen skal føle seg trygg på å få kvalifisert hjelp når man trenger det. Og dette har ikke vært tilfelle etter at Babcock vant anbudet om flyambulansetjenesten i konkurranse med Lufttransport. Noen ynder nå å kalle Babcock for Badcock, selv om selskapet ikke direkte er skyld i krisen.

Saken har dominert nyhetsbildet i Nord-Norge og til dels nasjonale media. Det har også vært høringer på Stortinget, noe som understreker alvoret i situasjonen. Enkelte partier har gått ekstremt langt i sine forslag til å løse krisen på kort sikt, og hvordan man i fremtiden skal kunne sørge for å ha forutsigbarhet og forventet kvalitet på tjenesten.


Flertall på Stortinget: Vil utrede statlig luftambulanse

Et flertall av partiene på Stortinget sier nå at de vil ha utredet statlig drift av luftambulansetjenesten for fremtiden. Dermed kan det være siste gang ambulanseflyene gikk ut på anbud.

Venstresiden i politikken har sågar hevdet at løsningen er å bryte en lovlig inngått kontrakt med Babcock og lyse ut anbudet på nytt med krav om virksomhetsoverdragelse. Dette til tross for at Babcock ikke på noen som helst måte har misligholdt en kontrakt, som først skal begynne å løpe 1. juli 2019. Det er heller ingen ting i dag som tilsier at mislighold vil skje etter overtagelsen neste år. Tvert imot er det mye som tyder på at Babcock kan være med å løse krisen ved at selskapet overtar driften helt eller delvis på et tidligere tidspunkt.

De samme partiene mener at Staten etter hvert må overta driften av luftambulansetjenesten. Begge forslagene mener jeg er utslag av at man ønsker oppmerksomhet i stedet for å gå inn i saken og forstå bakgrunnen for og årsaken til krisen vi nå opplever i denne viktige samfunnstjenesten.


Babcock: Kan klare oss uten pilotene

Selskapet som skal ta over ambulanseflytjenesten i nord, mener at de kan levere en god nok tjeneste selv om dagens piloter skulle slutte.

Statlig overtakelse av drift av luftambulansetjenesten er et feilspor. Organisasjoner, stiftelser og private selskaper har i årtier dokumentert at privat engasjement både innenfor livredning og ambulansevirksomhet fullt ut ivaretar nødvendig kvalitet på en slik tjeneste. Lufttransport AS har gjennom flere tiår gjort en fremragende jobb både innenfor persontransport, redningshelikoptertjeneste og ambulanseflygning siden opprettelsen av selskapet i 1955. Det samme gjelder Norsk Luftambulanse, som i vår har overtatt helikopterambulansetjenesten fra Lufttransport AS.

Redningsselskapet har i mer enn 125 år dokumentert kvalitet og forutsigbarhet gjennom sitt samfunnsnyttige arbeid på sjøen. Og mange frivillige organisasjoner stiller hver dag opp for å bidra i redningsaksjoner organisert og ledet av norsk politi. Så det er rett og slett et feilspor når venstresiden roper på at Staten må overta driften av luftambulansetjenesten.

Men Staten har et særskilt ansvar når det gjelder å tilrettelegge for at kvalitet og forutsigbarhet i tjenesten blir ivaretatt i videste forstand gjennom anbud, som sikrer reell og fair konkurranse. Det kunne man enkelt ha gjort ved at krav om virksomhetsoverdragelse var lagt som en premiss i anbudsprosessen.