Motorferdsel i utmark og 2,5 km-grensa:

Snøskuterens forbannelse — lystbåtenes velsignelse

Hva er det med dette hatet mot familiehytter?

Jens-V. Steinund, Sjøvegan

PRESTISJE - Hvorfor forlanger DNT at vi fortsatt må bære opp utstyr og unger til familiehyttene våre, og at disse må skjermes for støy da denne foreningen sjelden og aldri bruker nærområdene til sine utflukter som er alt for lite prestisjebetont for denne natureliten, skriver Jens-V. Steinsund.  Foto: Jan R. Olsen, Framtid i Nord

debatt

Nå nærmer det seg en avgjørelse om vi får kjøre opp utstyr til hyttene med snøskuteren vår i fremtiden, om 2,5 km-grensen i luftlinje skal oppheves eller beholdes. I skrivende stund ser dette mørkt ut da vi har fått en ny miljøminister som er dømt til å svelge kameler resten av stortingsperioden. Med å gi han en liten «seier» i denne sak vil det ikke skade all verden å miste noen få tusen stemmer langt ut i periferien. Dette og den gleden med å gi en politisk motstander et nederlag er heller ikke å forakte.

Det har vært en del motstand mot fjerning av 2,5 km-grensen, blant annet lederen for naturforvaltningen i DNT. Hun bør gå litt i seg selv og tenke hvordan DNT får forsyningene opp til hyttene sine. Dette skjer ikke uten klimagasser og støy. Svært mange av disse hyttene er heller ikke egnet som familiehytter pga. lange avstander. Disse hyttene er mer å regne som egoistenes tumleplass.

Hvorfor forlanger DNT at vi fortsatt må bære opp utstyr og unger til familiehyttene våre, og at disse må skjermes for støy da denne foreningen sjelden og aldri bruker nærområdene til sine utflukter som er alt for lite prestisjebetont for denne natureliten. Naturvernforbundet synes også det er nok kjøring i Troms, slik at hytteeiere fortsatt må slite utstyr opp til hyttene sine som er mindre enn 2,5 km i luftlinje fra nærmeste vei. Klimagasser kan disse ikke tro på selv, for vi hører ikke en pip fra dette hold der det virkelig kjøres der klimagasser feies under «teppet». I 2016 blei det fløyet opp til Svalbard 52.000 turister for i hovedsak å kjøre snøskuter i et av verdens mest sårbar fauna.

Har en kjenning som nettopp var på Svalbard og kjørte over 300 km. snøskuter på to dager på Statens grunn. Dette er vårt forbruk til hytta på to sesonger. Så kommer flyreisa i tillegg! Snakk om dobbelmoral. Hvor er seriøsiteten til dette forbundet? Etter min menig er et forbund som tier om denne turistindustrien ikke meningsberettiget når det gjelder uttalelser om natur og klimagasser.

Det kan også være en tankevekker for disse og lese leserinnlegget til Arnt Ryvold (Nordlys 8/5 2018) etter sitt besøk på båtmessa på Sørlandet, et deprimerende syn av vannvittig CO2-utslipp. Nesten ikke en eneste motor under 100 hk. Den største båten, en 30-foting pluss med to stk 300 hk — 600 hk. kun for vannvittig fart! Også vannscooteren — kun rosiner i ei feit pølse av CO2- svidd kondensstripe fra voksene fartsfantomer! Omtrent som fra prostitusjon, litt aktverdig, litt foraktelig — men du, så lett tilgivelig! Dette for å tilfredsstille den mest folkerike delen av landet med fartslek uten tanke på CO2-utslipp.

Når da rikspolitikerne vill beholde 2,5 km. grensa for å kjøre utstyr til hyttene i utmark med snøskuter, blir sammenligningen direkte pinlig. 24. mai får vi teste kunnskapen av våre øverste folkevalgte når det gjelder motorferdsel i utmark. Til vanns har disse forlengst vist sin kunnskap.

Hva er det med dette hatet mot familiehytter? Først skal du ikke få bygget en hytte nært fjellet på grunn av fylkesmannens gammelkommunistiske njet-holdning til en hver hyttesøknad. Vi som var så heldig å fått byggetillatelse før diktaturet mot hyttebygging inntraff, er blitt et hatobjekt av både fylkesmannen, politi og tildels kommuner. Det finnes ingen grenser av kreative hindringer for bruk av disse hytter i ettertid, og som har eskalert de siste to årene.

Hva er det med disse hyttene, som er det mest bærekraftigste fritidsbeskjeftigelsen en familie kan bedrive? Grunneieren som veieeier er oppgitt av det tyranniet vi er påført, og har foreslått å brøyte opp veien på vinteren, da gjør vi veien til innmark igjen og kan trafikkere ubegrenset. Her kan alle kjøre fritt. Da får miljøfanatikerne det som blir resultatet av deres fundamentalistiske miljøpolitikk, økt støy og klimagasser med store maskiner med fres og påfølgende fri ferdsel av snøskutere etter brøyta vei.

Heia haue...