Ny utsettelse av Olderhamna-utbyggingen:

Kommunen har ansvaret

Man kan ikke være bekjent med at prosjektet stopper opp med en 70 prosents løsning

Terje Konradsen

KOSTBART - Kostnadene er blitt store, mer enn togangen i forhold til det som Oldehamna Båthavm la til grunn i egen prosjektering, skriver Terje Konradsen.  Foto: Amund Hansen

debatt

Den 8. mars behandlet Lenvik kommunestyre et utsettelsesforslag knyttet til ferdigstillelse av Olderhamna Båthavn (OBH). I tillegg om utsettelse ble det fra Senterpartiets Anders Killie Solli foreslått at saken oversendes kontrollutvalget for behandling. Basert på den rådende situasjonen, der fare for ytterligere utsettelser er overhengende, er det nødvendig å gjøre kjent en del historiske fakta.

I 2011 satte foreningen OBH i gang planarbeidet med å etablere båthavn for både fiske og fritidsbåteiere. I den forbindelse ble Nord Prosjekt AS engasjert, og da med bakgrunn deres erfaring og kompetanse på utbygging av fiskeri- og småbåthavner.


- Skammelig av Lenvik kommune

– Det høres ut som vi er for å ta eiendom fra folk, men det er vi altså ikke. Men i denne saka tror vi at det er det som må til.

OBH utarbeidet gjennom planprosessen en rekke søknader og tilhørende undersøkelser. Dette for å sikre god kvalitet på hamna og en realistisk gjennomføring rent kostnadsmessig. Det ble gjennomført miljø- og geotekniske undersøkelser, det ble gjort avtaler med både Kystverket og Lenvik kommune, og man fikk godkjent deponering av steinmasser. Steinmasser man fikk i forbindlese med utbedring av skipsleia ved Gisundbrua.

Som en del prosjektarbeidet fikk OBH anbudsberegnet fjerning av den gamle moloen, skjærene Brødleiven og Kobbeskjæret, samt bygging av to nye moloer. Avtaler med samtlige grunneiere ble også signert. Anbudsrunden endte med at TP Maskin leverte det beste tilbudet, prissatt til 7,5 millioner kroner. Infrastruktur som vann, gatelys, asfaltering, strøm og flytebryggene var naturligvis ikke med i denne summen. Like før kontraktsinngåelse ble OBH meddelt fra Lenvik kommune (ved Lenvik Havn) at havna skulle bygges, men med Lenvik kommune som eier. Lenvik havn tok da over prosjektet og fikk vederlagsfritt all dokumentasjon som foreningen OBH hadde fått utarbeidet. OBH ble da naturligvis koblet av og vi kunne konsentrere oss om å anskaffe infrastrukturen, primært flytebryggene.


Omstridt sak opp på nytt i kommunestyret

8. mars skal Lenvik kommunestyre ta stiling til endelig finansiering av Olderhamna-utbygginga.

Med ny prosjektledelse ble planene revidert og ikke ubetydelig endret. Det avstedkom naturligvis en ny anbudsrunde samt en ny runde med grunneierne. Dette skapte naturligvis økte kostnader, og ikke minst ubehag for både utbygger, grunneiere og oss i OBH.

Hvor står vi så i dag? Det gjenstår fortsatt en del før havna er ferdig, og slik vi ser det er det mest kritisk for kommunen at fiskerihavna ikke er ferdigstilt. Totalt var det 16 fiskere som betalte inn innskudd til kommunen, og flere av disse har nå trukket seg da man ikke har greid å ferdigstille prosjektet. På denne måten taper kommunen inntekter som antas er sårt tiltrengt for å sluttføre arbeide. Videre må det nevnes at vi fortsatt har det ulykkelige Kobbeskjæret midt i havna, et skjær som på forunderlig vis ble saldert bort i prosessen. Dette skjæret volder små problemer for dagens fristidsbrukere, men er til hinder for videre utvikling, og ikke minst sluttføring av fiskerihavna.


Kostnadene er blitt store, mer enn togangen i forhold til det som OBH la til grunn i egen prosjektering. Kommunen har ansvaret, og man kan ikke være bekjent med at prosjektet stopper opp med en 70 prosents løsning. Her må politikerne vise at de tar ansvar for det er satt i gang. Det å utsette ferdigstillelsen vil bare gjøre situasjonen verre da kostnadene vil øke og inntekter utebli. Som eksempel på sistenevnte har OBH årsmøtevedtak på at en ikke ubetydelig økning av mololeien kan aksepteres når anlegget er sluttført. I tilegg vil kommunen da også få økte leieinntekter fra fiskerihavna.

Til sakens kjerne må det også opplyses om at OBH har investert ni millioner på egen infrastruktur, herunder den flytende delen av småbåthavna. I tillegg har vi måttet koste reklamasjonsarbeider etter byggingen av moloen, samt gatelysene på moloen som vi leier fra kommunen. For den som i sin villfarelse tror at båteierne i OBH har fått en gavepakke fra kommunen må tro om igjen. Kostnadene som påløper den enkelte er betydelig høyere enn det som er på andre steder i kommunen.

Avslutningsvis må det nevnes at vi anser Olderhamna å være et meget godt prosjekt, dog betydelig dyrere enn forutsatt, men når det står ferdig vil det være en berikelse for folk i området enten man kommer sjø eller langs veien. OBH er innstilt på å støtte det videre arbeidet og håper at man raskt tar politisk ansvar slik at alle, ikke minst fiskerne, får mulighet til å ta havna og området rundt i bruk.