Kommentar til politimesteren i Folkebladet

ARTIKKELFORFATTER Sigrun Wiggen Prestbakmo  Foto: Trond Sandnes.

Dette inviterer ikke til omkamp om lokalisering av hovedsete, men til en innsats for å ivareta innbyggerne i lensmannsdistriktet sin opplevde og reelle sikkerhet og beredskap.»

Sigrun W Prestbakmo, ordfører (Sp) Salangen kommune
debatt

Dette begynner å bli en bekymringsfull omskriving av sannheten! Den ene patruljen som omtales er egentlig en 1/2 patrulje, da en patrulje deles på to distrikt. Alternativt kan det vel beskrives som om vi har politiberedskap i lensmannsdistriktet annenhver natt. Dette var et tema jeg tok opp i politirådsmøtet i Midt-Troms politidistrikt i desember, der også politimesteren va tilstede. Det var ikke til å misoppfatte at ressurstilgang var bremseklossen, og ikke at behovet ikke var tilstede. Samarbeid mellom lensmannsdistriktene er bra og lurt, for å styrke beredskapen. En patrulje delt på to lensmannsdistrikter svekker beredskapen, og er et løftebrudd i forhold til det som var presentert da politimesteren fikk vedtatt sitt forslag til ny struktur i Troms.

Sjekk ut tema: Politiberedskapen i Midt-Troms

Arealet i Midt-Troms lensmannsdistrikt er 8.500 kvadratkilometer, og infrastrukturen gjør at avstand mellom ytterpunktene blir utfordrende.

Beredskapen er til for plutselige hendelser, som krever rask handling, enten det er snakk om kriminalitet eller ulykker.

Finnsnespatruljen trenger nok ikke disse ekstra 8.500 kvadratkilometerne på sin vakt, og Midt-Tromspatruljen trenger ikke turene til yttersida.

I tillegg merkes økt trykk på andre blålysetater, som får en mer uforutsigbar og vanskelig arbeidshverdag når politiet fremstår som vanskelig tilgjengelig. Ambulansepersonell og brannkonstabler gjør en heroisk innsats i situasjoner der de ikke skulle være.

Beredskapen i det forrige politidistriktet, for Salangen sin del, var et begredelig kapittel. Det gjør ikke at vi aksepterer hva som helst i det nye distriktet, etter «nærpolitireformen». 

Lensmann og øvrig personell i lensmannsdistriktet gjør maksimalt ut av den situasjonen de står i som følge av ressurstilgang. Det er politiets øverste ledelse og ikke minst sentrale politikere som har et særlig ansvar.

Stortinget må gripe inn og sørge for ressurstildeling i tråd med politidistriktenes behov, og ikke minst intensjonen med politireformen om et politi som er mer tilgjengelig og mer likt over hele landet.

Inntil videre kan omdisponering av driftsutgifter til leie av tomme lokaler være et sted å begynne for politimesteren, så kan pengene brukes på politiberedskap mens man spekulerer på når og hvordan  hovedsetet på Setermoen skal realiseres.

Dette inviterer ikke til omkamp om lokalisering av hovedsete, men til en innsats for å ivareta innbyggerne i lensmannsdistriktet sin opplevde og reelle sikkerhet og beredskap.