Jernbane i nord — et splitt og hersk-spill

«Som det er, henger ikke landet sammen. Tomrommet må snarest fylles ut!»

Narvik vil helst til Sverige, til nød til Fauske/Bodø, men slett ikke til Tromsø

Hilde Sagland, Olsborg

FORLENGING - Siden da og fram til i dag har kravet om forlenging av Nord-Norgebanen dukka opp med ujevne mellomrom for så å bli slått ned igjen, skriver Hilde Sagland.  Foto: Birger Caspersen

debatt

«Som det er, henger ikke landet sammen. Tomrommet må snarest fylles ut!» Ja, dette sa fylkesmann Arne Aas — som også var formann i Troms Jernbanekomitè — i en tale under en jernbanebefaring for drøyt 70 år siden.

En julidag endte Stortingets veg- og jernbanekomite opp i Tromsø etter at de hadde foretatt ei befaring i de jernbaneløse områdene i Nordland og Troms. Det var ei tallrik og topptung forsamling som hadde lagt ut på tur; foruten formannen i Stortingets veg- og jernbanekomitè var ni stortingsrepresentanter og sjef for samferdselsdepartementet til stede.

Fra Norges Statsbaner deltok direktøren og banesjefen samt noen ingeniører. Også Vegvesenet stilte med sin direktør og overingeniør. Arne Aas avslutta festmiddagstalen med å erklære seg enig i tidligere statsminister Nygaardsvolds uttalelse under befaringen: «Jernbanens foreløpige mål må være Tromsø». Talen fikk full tilslutning av forsamlingen.

Denne befaringen kom som en følge av det store jernbanemøtet i Narvik året før, der møtets fasit var: «Om stambanekravet gjennom landsdelen står Nord-Norge samlet!» (Kilde: Stambanen gjennom Nord-Norge. Utgitt i 1949 av Nordland fylkes jernbanekomitè og Troms jernbanekomitè.)

Dette skjedde i 1947 — på den tida Norge var fattig på kapital, men rik på optimisme, og mens samhold og frimodig pågangsmot hersket i nord. Likevel konkluderte Jernbanekommisjonen av 1949 (også kalt Iversen-kommisjonen) fire år seinere med at asfalt fikk holde nord for Fauske. Siden da og fram til i dag har kravet om forlenging av Nord-Norgebanen dukka opp med ujevne mellomrom for så å bli slått ned igjen.

Støttegruppene for jernbane i nord — Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen og Tromskomitèen for jernbane — har som hovedformål å få realisert Nord-Norgebanen som miljøvennlig transportåre gjennom landsdelen. Men hva er situasjonen i dag på jernbanefronten i nord? I korttekst kan den oppsummeres slik:

Narvik vil helst til Sverige, til nød til Fauske/Bodø, men slett ikke til Tromsø. Bodø har tog, så de holder stort sett tett. Og inntil nylig ville Tromsø til Narvik — men ikke nå lenger (skal vi tro avisene Nordlys og Fremover 25. januar). For nå vil Tromsø til Kolari, og Kirkenes vil til Rovaniemi. For tida venter begge spent på hvem Finland velger som sin utkårede — mens Jernbanedirektoratet i disse dager planlegger en framdriftsplan for utarbeiding av et kostnadsanslag og en samfunnsøkonomisk analyse for en ny jernbanestrekning fra Fauske til Tromsø, på bestilling fra samferdselsdepartementet.

Vi trenger ikke bare skylde på «søringan.» Splitt-og-hersk-spillet klarer vi tydeligvis godt nok sjøl.