Til rådmann og politikere i Lenvik kommune

INGEN VEDTAK – Vi kan ikke se at rådmannen har et politisk vedtak for å legge ned arbeidsplasser i Rossfjord-bygda, skriver Ronny Pettersen.  Foto: Trond Sandnes

Vi har ikke råd å miste arbeidsplasser i bygda. Har ikke Lenvik kommune et samfunnsansvar her ?

Ronny Pettersen
debatt

I henhold til reglement for Lenvik kommune, delegeringsreglementet side 47-51, kan vi ikke se at rådmann har myndighet til å flytte hjemmetjenesten i Rossfjord uten et politisk vedtak.

Alle saker av prinsipiell art skal politisk behandles, og det er politikerne som skal ta stilling til hvor i Lenvik kommune vi skal ha tjenester. Vi kan ikke se at rådmannen har et politisk vedtak for å legge ned arbeidsplasser i Rossfjord-bygda.

ROS-analyse: I møte i Utvalg for helse og omsorg 2. februar 2017 ble det vedtatt at rådmannen skal leveres ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) som standard i saker der endringer i organisering, tjenestetilbud er aktuelt og der brukere, pasienter, ansatte eller pårørende blir berørt.

De ansatte i hjemmetjenesten i Rossfjord er ikke involvert i prosessen og det har ikke vært utført ROS-analyse. Internkontroll er rådmannens ansvar.

Økonomi: Vi kan ikke se at det er økonomisk forsvarlig å flytte hjemmetjenesten til Finnsnes. Slik vi ser det er det uriktig informasjon som er gitt til politikerne i kommunestyremøte i desember.

Administrasjonen sier der at de skal spare penger på frikjøp av personell. Dette får vi ikke til å stemme, da det i dag er en felles fagleder som er to dager i Rossfjord og tre dager på Finnsnes. Det er ingen sykepleier 1 i Rossfjord. Dermed sparer en ikke noe med å flytte personell. En kan ikke spare noe på personell som ikke er der i dag.

Videre viser utregning fra en ansatt at det ved en eventuell flytting til Finnsnes vil det medføre ei økning med rundt ei halv stilling og gi økt kjøring på cirka 1.000 km per uke (med samme ansikt til ansikt-tid som i dag).

I henhold til svar fra verneombud er det informert om at det er to, ikke en, carport som må etableres. Det vil da komme en kostnad på over én million kroner for å etablere to carporter på Finnsnes, jfr. kostnader ved bygging av carport på Gibostad. I tillegg lurer vi på hvor carportene skal bygges? Har Lenvik kommune areal i tilknytning til eksisterende carporter ved F.bas på Finnsnes? Vi kan ikke se det.

Samarbeidsmodell: Det må da være mulig å samarbeide selv om basen blir i Rossfjord. Vi forstår ikke hvorfor basen må flyttes til Finnsnes for å få til et samarbeid ved enkelttilfeller. Det må være bedre å jobbe med samarbeidsmodell, enn å få økte kostnader med å kjøre mer hver dag. Kostnaden vil ikke bli spart inn. Siden Rossfjord og Finnsnes Vest har samme fagleder, skulle dette ikke være vanskelig å få til. Det må også være gunstig å tenke samarbeid mellom flere distrikt allerede i dag.

Senja 2020: Administrasjonen sier at det er vanskeligere å rekruttere i Rossfjord enn Finnsnes, derfor skal alt samles på Finnsnes. Er dette politikken som Lenvik Kommune ønsker fremover, også når Senja 2020 er en realitet? Skal bygdene fraflyttes og alt flyttes til Finnsnes fordi administrasjonen mener det er enklere å rekruttere der?

Ordføreren har jo stått fram i avisa og beroliget folk i Senja-kommunene med at sykehjemmene deres skal bestå! Og Rossfjord har jo flere innbyggere enn både Berg og Torsken, muligens også Tranøy.

Vi mener at ved å lage en god samarbeidmodell i Lenvik kommune mellom distrikt Rossfjord og Finnsnes Vest, for eksempel ved å ha samarbeidsmøter via SKYPE, ha støtte/bistand i felt via IPAD, kan Lenvik kommune utføre et nyybrotts-arbeid i forkant av Senja 2020. Etter 2020 vil jo geografien bli ennå større, og det er viktig å bygge seg opp kompetanse på fjernbistand/samarbeid.

Hva vil rådmann og politikerne med Rossfjord sykehjem?? Det sier seg selv at om Hjemmetjenesten flyttes til Finnsnes, vil det gå kraftig utover fagmiljøet ved Rossfjord sykehjem. Slik vi ser det er flytting av hjemmetjenesten et skritt nærmere for å ødelegge fagmiljø og rekruttering til Rossfjord sykehjem, slik at nedleggelse er neste. Vil Lenvik kommune virkelig det?

Lokalsamfunn: Rasering av arbeidsplasser i bygda vil skape en negativ utvikling i bygda. Det vil gå utover lokalbutikken, bensinstasjon og annen næringsliv. Vi har ikke råd å miste arbeidsplasser i bygda. Har ikke Lenvik kommune et samfunnsansvar her ?