Mye positivt har skjedd i 2017

Nyttårshilsen fra Gibostad og omegn grendeutvalg

Meld deg på, det er bruk for deg og det du kan!

Hermann J. Uteng

KULTURPRIS: - En anerkjennelse av det viktige bevaringsarbeidet som fortsatt pågår i Gamle Gibostad. Gratulerer til alle de som fortsatt står på for dette viktige arbeidet! skriver Hermann J. Uteng. Foto: Brynjulf Edvardsen  Foto: Brynjulf Edvardsen

debatt

Det har vært godt og trygt å bo på Gibostad også i 2017. Mye positivt har skjedd. Og mange har bidratt til at det har skjedd. Gibostad Grendeutvalg har vært kommunens og lokalsamfunnets organ for å organisere, planlegge, følge opp, gjennomføre og kvalitetssikre mange aktiviteter, hendelser, planer, tiltak, arrangement og idéer som er kommet opp gjennom året.

Ikke alt går på skinner og er fullført. Nye planer og idéer er oppstått, nye folk er flyttet til området, og mange ungdommer er dratt herifra for å skaffe seg utdannelse og jobb. Og noen ungdommer er kommet tilbake etter utdannelse, og slått seg ned i heimbygda.


Gjennom 2017 er det flere store hendelser og aktiviteter som har satt sitt preg på lokalsamfunnet Gibostad, på forskjellige måter: Den nye Barnehagen er tatt i bruk, SFO er startet opp, GibostadMartna og JuleMarked i Gamle Gibostad er gjennomført, det kommunale planarbeidet med Gibostadbukta, Sjyveien og Markveien har fortsatt, noen økonomiske prioriteringer for Gibostad-området er på plass i de kommunale budsjettene og arbeidet med forprosjektet «Realisering av MasterPlan Gibostad» er i rute.

Mange har besøkt Gibostad med båt, bil, buss, sykkel, kajakk og til fots. Og det har vært trivelig, har vi fått tilbakemeldinger om. Og vi som bor her liker å få besøk! Andre hendelser, men ikke mindre viktige skjedde også i 2017: Ny asfalt sør for Gibostad ble lagt, kjettingplass ved Senjagården for store biler ble ordnet, flere utviklingstiltak i båthavna ble gjennomført, fortsatt restaureringsarbeid på Masterialhandelen, Butikken og Telegrafen har pågått, og mye annet.

Og flere positive hendelser har vi registrert: Elevtallet ved Senja vgs., Gibostad har aldri vært høyere til tross for flytting av viktige studietilbud, Vertshuset Gibostad har åpnet dørene, nye eiere har startet opprydding og sikring av Gibostadneset, og det samme skjer med Bjarne-Bendiksen-kaia, Senjahuset i det gamle legekontoret har allerede åpnet noen av sine tilbud og aktiviteter, nye næringsetableringer er kommet til, et praktisk samarbeid mellom «Gamle Gibostad»-miljøet og Midt-Troms Museum er kommet i gang og «Gårdsbutikken» i stabburet ved Senja vgs er åpnet.

Ellers har jo blant annet dette skjedd: Alle ski-rennene er gjennomført, alle skytteraktivitetene er avholdt, svømmekveldene, barneidretten og fotballkampene er gjennomført, musikkøvelsene er gjennomført, alle årsmøtene i lag og foreninger er avholdt, alle arrangementene i Gammelbrygga, i Smia, i Skytterhuset, i Servicesentet, i Samfunnshuset og i Tverrbotn er gjennomført, tilrettelegginger for utstyrsbod ved skøytebanen på «Litjhaugtjønna» er gjort, ny gapahuk i Hannesholtan er på plass, ny gapahuk ved «Satsarn» i Storhaugen er påbegynt, lysløypa er oppgradert med flere lys, et samarbeid om et nytt «skolekorps» Gibostad/Botnhamn/Nord-Senja er påbegynt med omtent 15 aspiranter, arbeidet for reåpning av helsestasjonen fortsetter, og mange flere store og små positive hendelser som bidrar til vekst, trivsel, framtidstro og pågangsmot hos oss som bor her, og derved også for Lenvik kommune. Sammen kan vi ta hverandre i hendene og si: «Godt jobbet! Vi er jammen mange flinke folk og lokalpolitikere som står på det beste for hverandre!»

Samtidig vokser ingen tre inn i himmelen, og det er flere store utfordringer som ligger foran oss: Økt boligbygging og utløsing av Markveien, videre utvikling ved Senja vgs. skole, ferdigstilling av Gibostad havn, renovering av Samfunnshuset, oppgradering av Materialhandelen, «Herredshuset» og «Felleskjøpets» mm. Økt tilflyting og økning av barnetall, Helsestasjon og Kulturskole. Næringsutvikling, identitetsbygging, omdømmebygging og entusiasmeskaping. For å nevne noe. Og så den nye kommunen vi blir en del av fra 1. janur 2020! Vi må starte forberedelsene til dette nå, det er bare to år til vi våkner etter nyttårsfeiringen, og da er vi blitt én ny og stor kommune!

Denne nyttårshilsenen går til alle som gjennom året har tenkt på Gibostad, bidratt til positive hendelser på og omkring Gibostad, framsnakket Gibostad, forsvart lokalsamfunnet, tatt vare på noe av kulturarven, hatt omsorg for store og små, vedtatt framtidsrettede tiltak, og sørget for at store og små har hatt lyst til å stå opp om morgenen og være med på det som skjer hver dag i lokalsamfunnet. Tusen takk for at du bidrar!

Dette året har tydelig vist at godt samarbeid mellom lokalsamfunnets beboere og næringsliv, og kommunens og fylkeskommunens politikere og administrasjon er en forutsetning for positive planer og løsninger. Gibostad Grendeutvalg ønsker å videreutvikle det gode samarbeidet med andre grendeutvalg, med næringslivet i området, med Gibostad Mottak EMA, med Senja vg. skole, med Gibostad barnehage, Gibostad skole, med alle frivillige i lag og foreninger, med aviser og media for øvrig, med politikere og byråkrater på alle nivå, og selvsagt med både Kongen og Snyfjellnissen når det blir aktuelt.

Grendeutvalget har i 2017 fått en uventet «arv» å ta vare på: Etter at speider-aktivitetene gikk i dvale for noen år siden, har grendutvalget fått overført en del av bankinnskuddet som stod igjen, til å bruke, og da primært til økt aktivitet blant barn og unge.

På vegne av hele lokalsamfunnet fikk Gibostad grendeutvalg like før jul i 2017 tildelt Troms fylkeskommunes Frivillighetspris. Prisen er en anerkjennelse for, og støtte til, det brede, gode og viktige arbeidet som lokalsamfunnet legger ned for økt trivsel, bolyst og positiv utvikling for alle. Samt for bevaring og formidling av kulturhistorien. Gratulerer til alle som bidrar! Vi har grunn til å være svært stolte!

«Kulturverngruppa» i Gibostad Grendeutvalg fikk i 2017 Lenvik kommunes kulturpris. Primært for gruppas utrettelige arbeid gjennom mer enn 25 år for å restaurere og ta vare på kommunens eldste næringsbygg, Smia. Men også en anerkjennelse av det viktige bevaringsarbeidet som fortsatt pågår i Gamle Gibostad. Gratulerer til alle de som fortsatt står på for dette viktige arbeidet!


Tar vare på historie — hedres med pris

Kulturverngruppa på Gibostad mottok torsdag kulturprisen i Lenvik.

Og til dere som enda ikke har engasjert dere i lokalsamfunnets store og små oppgaver og utfordringer: Meld deg på, det er bruk for deg og det du kan! Du vil snart oppdage at det er trivelig å være i lag med sambygdingene! Og har du en idé du tror er god, så er det en god idé! Grendeutvalget, som faktisk er du og jeg, takker herved alle som har bidratt til at 2017 har vært et godt år å leve i, på og rundt Gibostad. Lag og foreninger har plass til flere medlemmer, og grendeutvalget behøver alles hender og hoder til å bidra på en eller annen måte for fellesskapet. Det kommer mange anledninger til å bli aktiv og delta der dine barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, tanter og onkler, naboer, venner og bekjente skal leve sine liv i lag med deg.

En ensom regndråpe i øsregn kan aldri gi seg selv ansvaret for oversvømmelsen. Et enkelt snøfnugg kan ikke ta ansvar for snøstormen. Ingen av de forstår hvilken utrolig kraft som ligger i det lille som legges til det lille... Vi er hver for oss regndråper og snøfnugg. Men sammen...


- Hadde bestilt godt vær, og det fikk vi

Oppholdsvær og bortimot vindstille skapte ideelle forhold på Julemarkdet i Gamle Gibostad på lørdag.

Tusen takk for innsatsen i 2017! Og måtte 2018 bli det beste året for lokalsamfunnet vårt! La oss alle bruke ordet «vi» mer enn vi bruker «dokker» og «dem» når det kommer til å gjøre det enda bedre å bo her vi bor. Og Gibostad grendeutvalg ønsker alle bygder, alle grendeutvalg, samt alle lag og foreninger i det framtidige Senja, et framgangsrikt godt nytt år! Hver enkelt av oss er betydningsfulle. For noen betyr nettopp du svært mye. Bety det også i 2018!