Er Arbeidstilsynet på Finnsnes etter 2018

Kronikk

Må flytte: Region Midt-Troms har «overproduksjon» av høyt utdannet arbeidskraft. Mange unge må av den grunn flytte fra regionen med sine familier for å kunne utnytte sitt faglige potensiale, skriver Tor-Arne Birkelund. Foto: Maria Holm Simonsen  Foto: Maria Holm Simonsen

Å ha trygget og forutsigbarhet over tid for ansatte i Arbeidstilsynet skal være en selvfølge. Det slit på helsa å leve med usikkerhet, også i Arbeidstilsynet.

Tor-Arne Birkelund
debatt

Vi er inne i et nytt år med nye utfordringer og muligheter. Arbeidstilsynet eksempelvis, er inne i en ny omorganiseringsprosess. Kommende høsten skal det fremmes forslag til ny organisasjonsstruktur. Tilsatte ved kontoret på Finnsnes føler usikkerhet og frykt for at arbeidsplassene skal forsvinne. Å være etablert på Finnsnes med Arbeidstilsynet som arbeidsgiver har gitt lite følelse av forutsigbarhet. Det gir begrensninger for å kunne etablere seg i området.

Etter den «påtvungne» etableringen i 2006 har Arbeidstilsynet skap et inntrykk av at de ikke ønsker å være på Finnsnes. De vil til Tromsø. Og nå, nå trengs det ikke et politisk vedtak for å legge ned kontoret. Arbeidstilsynet vil selv kunne ta avgjørelsen, etter at regionkontorstatusen er fjerna.

Selv om regionfunksjon var lite brukt, så har tilsatte ved kontoret vist at de er et kompetent fagmiljø som utfører samfunnstjenester med høg kvalitet over hele Nord-Norge generelt, og spesielt i Troms og nordre del av Nordland. Kontoret har en strategisk plassering for det. Det er kjent at det var statsrådens hovedbegrunnelse for etableringen. Skulle det bli slik at kontoret på Finnsnes legges ned og slås sammen med miljøet i Tromsø så vil det, etter mitt syn, bli nødvendig med et nytt kontor i nordre Norland eller i Sør-Troms. Harstad/Narvik regionen vil, på lik linje med Tromsø, ha krav på synlighet og kortreiste tjenester fra Arbeidstilsynet. Men med en videreføring av kontoret på Finnsnes, i tråd med politiske ønsker, vil i fortsettelsen kunne gi et tilnærmet likt tjenestetilbud i hele Troms og nordre Norland. Dette med en akseptabel reisebelastning og miljøprofil. Og til betydelige lavere kostnader for staten. Hvis det betyr noe?

Ytre Midt-Troms er i ferd med å etablere Senja kommune. Staten har gitt uttrykk for at de skal støtte prosessen. Det vil kunne oppleves som et svik for den nye kommunen om staten starter med å fjerne arbeidsplasser. Det motsatte skulle være naturlig. Å fjerne rundt 14 statlige arbeidsplasser fra Finnsnes vil være det samme som å fjerne ca 140 statlige arbeidsplasser fra Tromsø. Det siste ville ikke ha gått upåaktet.

For de tilsatte ved Arbeidstilsynet Finnsnes og den kommende Senja kommune, er det nødvendig at politisk myndighet, på alle nivå, samarbeider slik at Arbeidstilsynet blir på Finnsnes. Å ha trygget og forutsigbarhet over tid for ansatte i Arbeidstilsynet skal være en selvfølge. Det slit på helsa å leve med usikkerhet, også i Arbeidstilsynet.

Region Midt-Troms har «overproduksjon» av høyt utdannet arbeidskraft. Mange unge må av den grunn flytte fra regionen med sine familier for å kunne utnytte sitt faglige potensiale. Dette vil forsterke seg i tiden fremover, om politisk myndighet lar være å gripe inn. Kan de la være?