En famlende opposisjon i Lenvik

Svar til Kay Erling Ludvigsens innlegg «Men størst blant dem er pengene»:

Når vi leser vår lokalavis kan vi få inntrykk av at katastrofen er nær

Per-Inge Søreng

STOLT - Mange tunge tak, er tatt og kommunen har ikke gitt seg, selv om det har vært motstand og nederlag. I dag kan vi være stolt av at befolkningen i Midt-Troms har fått et minisykehus på Finnsnes, skriver Per-Inge Søreng.  Foto: Maria Holm Simonsen

debatt

Kay Erling Ludvigsen prøver igjen i lokalavisa å fortelle hvor håpløs og tafatt vi er i posisjonspartiene i Lenvik. Denne gangen er det meg personlig han er ute etter. Jeg hadde i siste kommunestyremøte den ære å presentere budsjettene for Høyre, Frp, Sp og KrF. Men jeg er ikke felles talsperson for posisjonspartiene. Der er vi fire gruppeledere som skifter på å lede fra møte til møte.


Det Kay Erling Ludvigsens driver med er symbolpolitikk! Han snakker overhodet ikke om de utfordringer vi har i Lenvik, men om nedleggelse av en barnehage — noe jeg knapt nevnte i mitt innlegg. Jeg spør igjen: Hva er Ap og opposisjonens alternative politikk i Lenvik kommune? Jeg hadde håpet at det ville komme noe i forbindelse med budsjettdebatten, men nei. Intet alternativt budsjett utover symboler. Jeg har faktisk mista trua på at et stort parti som Ap i Lenvik vil frigjøre seg fra sine samarbeidsparter og fremme egen politikk, men det ser dessverre dårlig ut. Er det rart at partiet sliter også på landsplan?

De samarbeidende partier styrer etter den samarbeidsavtale vi har, og har klare mål for inneværende periode. Hvilke mål har Ap for Lenvik? Siden Kay Erling Ludvigsen i avisa har fokusert på hva jeg sa i kommunestyret den 14.12, vil jeg her sitere hva jeg faktisk sa i mitt innlegg. Sitat: «Samarbeidspartiene Høyre, Frp, Sp og KrF har nå for 6. gang blitt enig om årsbudsjett og økonomiplan for Lenvik kommune. Denne gang for årene 2018-2021. Egentlig foreslår vi små endringer i forhold til «stå i stormen» som kommer når ikke alle forventninger kan oppfylles. Men det er i slike situasjoner det er viktig å ha målene klare. De samarbeidende partier har en samarbeidsavtale også i denne perioden og den forsøker vi etter beste evne å etterleve.

Hvorfor er vi kommet i en krevende økonomisk situasjon i Lenvik? Det er flere svar på det, men jeg vil fremheve: Inntektene har ikke stått i forhold til de ambisjoner vi har for å gi befolkningen gode tjenester. Inntektene bestemmer vi i liten grad sjøl og er helt avhengig av statlige myndigheter. Jeg ser at SV løser problemet med å øke eiendomsskatten. Det er ikke aktuelt for oss. På innbyggernes vegne er jeg glad for at ingen andre forsøker seg på den enkle løsningen.

Rådmannen har i sine kommentarer og forslag lagt tungt inn over oss i kommunestyret at kommunen har store utfordringer — ikke minst med tanke på at vi skal etablere en ny kommune fra 1.1.2020. og at vi må ha orden i vårt bo. Dette må vi ta på alvor, men samtidig ikke bli så skvetten at vi ikke tør å satse. Vi bor i en region med store muligheter — ikke minst innenfor sjømatnæringa. Og mye går bra i vår region. Kommunens oppgave er å legge til rette for næringslivet og det har Lenvik gjort i mange år.Men det koster. Lenvik kommune er stor geografisk og vi har mange livskraftige bygder. De må vi ta vare på så langt vi makter. Her har vi et godt uttrykk som heter «By og land hand i hand.»

Vi må være enig med rådmannen at vi har for høye driftskostnader, men det er ikke gjort i en fei å endre på det. Vårt budsjettforslag viser at vi nå starter på å gjøre noe med dette, men det er bare en begynnelse. Lenvik kommune har hatt ledere både administrativt og politisk som har turt å tenke stort og det er jeg glad for. Jeg vil bruke ett eksempel:

DMS på Finnsnes har ikke kommet av seg sjøl. Mange tunge tak er tatt, og kommunen har ikke gitt seg, selv om det har vært motstand og nederlag. I dag kan vi være stolt av at befolkningen i Midt-Troms har fått et minisykehus på Finnsnes. Om vi bare skulle tenke på kommunens økonomi, ville vi aldri kommet dit vi er i dag. Jeg tror alle ser at denne satsingen har vært riktig og faktisk har hele kommunestyret vært enig i det. Ja, jeg vil påstå at når vi tenker tilbake på de siste seks år i Lenvik, har kommunestyret vært enig i de store saker og den uenighet vi har opplevd har i praksis vært som krusninger i den store sammenheng. Men slik blir det ikke kommunisert i media.

Når vi leser vår lokalavis kan vi få inntrykk av at katastrofen er nær. Og at de partiene som har hatt ansvar i disse årene styrer mot stupet. Hva er realitetene? Jo , i alle hovedsak har et bredt flertall i denne sal vært enig i de satsinger kommunen har gjort og vært dristig. Eksempelvis ser vi i de forslag som kom i formannskapet 28.11. når det gjelder årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 følgende:

I 2018 vil posisjonen investere for 191.250.000 millioner, mens opposisjonen vil investere for 191.300.000, millioner. I 2019 vil posisjonen investere for 182.500.000 millioner, mens opposisjonen vil investere for 183.100.000 millioner. Ut fra disse tallene og tidligere budsjettforslag, blir det ikke troverdig når leder i Lenvik Ap går ut i lokalavisa og slakter den styring vi har hatt i Lenvik de senere år.

På vegne av Høyre, Frp, Sp og KrF er jeg stolt av det vi har fått til de siste seks år, og jeg tar gjerne med periodene før hvor grunnlaget ble lagt. Mottoet for Lenvik kommune er fortsatt: Sammen skaper vi tiltak og trivsel».