Vi trenger ikke bemanningsbransjen

Kommunen må ta sitt ansvar som en seriøs arbeidsgiver

Berit Rustad

OPPGITT - Når vi leser historiene, blir vi triste og oppgitte over at dette skjer i vårt land og i forbindelse med avtaler som er inngått av det offentlige, nemlig kommunen og helseforetakene, skriver Berit Rustad.  Foto: Birger Caspersen

debatt

Onsdag 29. november slo Aftenposten stort opp at 200 norske kommuner har betalt nesten en milliard kroner til et av landets største helsevikarbyråer. Millioner av disse pengene gikk videre til lavskattland og skatteparadis. Fagforbundet mener useriøse bemanningsbyråer må ut av kommunene.

Vi er sjokkerte over å lese om hvordan våre utenlandske kolleger er blitt behandlet. Det er å håpe at avsløringene bidrar til at kommunepolitikere og kommunens ledelse slutter å bruke vikarbyråer og heller satse på egne krefter.

Det er bare å involvere oss som er tillitsvalgte, så kan vi se på hvordan det kan gjøres. Et sted å begynne er å gjøre om deltidsstillinger til heltid og å etablere en vikarpool med fast ansatte.

Selskapet avisa omtaler heter Orange Helse, og har bygd seg opp over en tiårsperiode som stor leverandør av vikarer til helse- og omsorgsektoren og andre tjenester i Norge. I tillegg til de 201 kommunene som har kjøpt tjenester av Orange Helse, har også seks helseforetak stått på kundelista. Fagforbundet og andre fagforbund har i mange år advart mot å bruke selskapet fordi vi mener at de ansatte har for lav lønn og at arbeidsforholdene er for dårlige.

Orange Helse henter i all hovedsak arbeidstakere fra Øst-Europa, spesielt Litauen. Med avsløringen om en komplisert og spekulativ selskapsstruktur og selskapets tilknytning til skatteparadis, er det enda mindre grunn for at kommunen skal kjøpe tjenester av Orange Helse. Orange Helse er kastet ut av Bergen og Oslo og flere andre kommuner. Helseforetakene har også avsluttet samarbeidet med firmaet.

Medlemsbladet til Fagforbundet, Fagbladet, har intervjuet sykepleiere som har arbeidet for Orange Helse. De forteller samme historie som den vi kan lese i Aftenposten. Timelønna kunne komme helt ned i 88 kroner timen fordi arbeidsgiveren trakk dem for losji, språkundervisning og reiseutgifter. Språkundervisningen gis fra Orange Helse sin egen språkskole, og en av de intervjuede bodde i et hus som selskapet også eide.

De ansatte forteller om en arbeidsgiver som ga dem gjeld, stress og engstelser. Når vi leser historiene, blir vi triste og oppgitte over at dette skjer i vårt land og i forbindelse med avtaler som er inngått av det offentlige, nemlig kommunen og helseforetakene.

Ingen som kommer som arbeidstaker til Norge skal behandles på denne måten. Kommunen må ta sitt ansvar som en seriøs arbeidsgiver. Det er det beste for innbyggere og ansatte.