Oppenheimer fortjente fredsprisen

Det er alvorlig at flertallet på Stortinget stiller spørsmål ved Norges og NATOs atomvåpenstrategi

Kristian P. Wilsgård

UREALISTISK: - ICAN utfører viktig holdningsendrende arbeid, men et atomvåpenforbud er ikke realistisk, skriver Kristian P. Wilsgård. Her fra pressekonferansen da det ble kjent at Ican tildeles årets fredspris. Fra venstre Beatrice Fihn, direktør i ICAN, Daniel Hogsta, internasjonal kooridnator og Grethe Ostern, medlem av styringsgruppa i Ican. Foto: Martial Trezzini, Keystone/AP  Foto: Martial Trezzini

debatt

Det er lett å sympatisere med årets vinner av fredsprisen, men et atomvåpenforbud er hverken realistisk eller et bidrag til stabilitet.

ICAN, den internasjonale kampanjen mot atomvåpen, ble som kjent tildelt Nobels fredspris i Oslo. ICAN utfører viktig holdningsendrende arbeid, men et atomvåpenforbud er ikke realistisk.

Tilhengerne av et forbud håper at press vil bidra til å avskaffe atomvåpen, men det er lite sannsynlig i lys av kjernevåpnenes spesielle sikkerhetspolitiske betydning, og det faktum at ingen av landene som har kjernefysiske våpen ønsker å signere forbudstraktaten. Dersom et internasjonalt press skulle føre til ensidig nedrustning kun i demokratiske stater, ville det skape en meget farlig ubalanse. Verden blir ikke et tryggere sted hvis kun ikke-demokratiske stater har kjernevåpen.

NATOs forsvarskapasitet har atomvåpenavskrekking som kjerne, med det standpunkt at så lenge kjernevåpen finnes, vil alliansen ha disse våpnene. Kjernefysisk avskrekking bygger på prinsippet om total gjensidig ødeleggelse. Den som angriper et land med atomvåpen, risikerer å utslette seg selv. Det er nettopp på bakgrunn av denne balansen som atomvåpen utgjør at vi gjennom den kalde krigen og frem til nå har avverget nye storkriger.

Atomvåpen har etter alt å dømme fungert etter hensikten og utvilsomt avverget skarpe konflikter. Robert Oppenheimer, den amerikanske vitenskapsmannen som gjerne kalles «atomvåpenets far», burde i så måte fått fredsprisen dersom den kunne deles ut etter personens død.

Atomvåpen skaper en svært høy barriere mot krig, og takket være Oppenheimers ledelse av Manhattanprosjektet, klarte vesten å utvikle våpenet som bidro til å avslutte andre verdenskrig.

På Stortinget fremmer SV et representantforslag der det bes om en utredning av hvorvidt Norge bør undertegne en forbudstraktat mot atomvåpen. Arbeiderpartiet støtter dette forslaget, og det vil etter all sannsynlighet få et flertall.

Det er alvorlig at flertallet på Stortinget stiller spørsmål ved Norges og NATOs atomvåpenstrategi, og dermed utfordrer vår forsvarskapasitet. Jeg er overrasket over at Arbeiderpartiet går med på dette all den tid Norge kan bli svekket innad i NATO. I lys av dette kunne det også vært av interesse å vite hvilken synspunkter NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har på Norges tvilende handtering av saken.