På bakgrunn av siste tids oppslag i media

Brev til sporten

Vår profil er et alternativ til det eksisterende fotballtilbudet lokalt, og vi tror det er riktig med en klubb som satser hardt på en lokal utviklingsprofil fra barnefotball og til senior menn/dame.

Varden FK

FAKSIMILE Folkebladets oppslag lørdag 2. desember. 

debatt

Varden FK blir stadig utfordret fra ulike hold på prosessen som har foregått i FIL Fotball og som har preget lokalsamfunnet. Vår intensjon er å drive en fotballklubb med de verdier vi føler er mest riktig for oss, basert på at vi er lokalisert på Finnsnes. Vi har i tiden etter oppstart forsøkt å holde et sterkt fokus på våre egne medlemmer og aktiviteter. Vi har ønsket å holde en lav profil i forhold til ulike media og det etterspillet som har foregått i etterkant av strategiplanprosessen i FIL fotball. Siste tids oppslag i lokalavisen Folkebladet, har imidlertid gitt oss grunn til å komme med noen avklaringer.

FIL fotball inviterte i november 2015 til en åpen og demokratisk strategiplanprosess. De ønsket en prosess der vi som var engasjert i klubben ble invitert til å kunne påvirke hvordan man ville at klubben skulle jobbe i årene fremover. Allerede på møtene i 2015 ble det klart at det eksisterte uenigheter om veivalgene videre for klubben. Uenigheten handlet om senior menn og satsingen i Tromsø. Den ble ikke klart løst til ordinært årsmøte mars 2016. Ny strategiplan skulle opp på eget ekstraordinært årsmøte i løpet av våren 2016. Dette møtet ble ikke holdt før november 2016. Her ble det vedtatt en ny strategiplan i tråd med det styret og sportslig utvalg senior menn i FIL ønsket, hvor satsingen i Tromsø fortsatt skulle opprettholdes. Dette var et syn som mange medlemmer i dagens Varden FK ikke delte. Prosessen i FIL hadde et stort engasjement helt fra begynnelsen, og oppmøtet på de ulike møtene var stort.


Siste tids oppslag i media gir et sterkt inntrykk av at problemene i FIL startet med Jan Tore Baklis medieoppslag i Folkebladet 4. oktober 2016. Det antydes i avisen at Jan Tore Bakli har hatt en agenda helt siden han kom til klubben. Denne påstanden støttes ikke av Varden FK. Vi ønsker å være tydelige på at prosessen i FIL pågikk helt fra oppstart i november 2015, og helt frem til ekstraordinært årsmøte november 2016. Mange personer har vært involvert i denne prosessen. Jan Tore Bakli presenterte sine tanker om ny sportsplan i full åpenhet i strategiplanmøtene. Han ga tidlig uttrykk for de sportsfaglige muligheter han mente lå i en sterkere satsing lokalt på Finnsnes. Jan Tore Bakli har på ingen måte styrt denne prosessen, det har tvert imot vært svært mange involverte fra begge sider. Varden FK sine 200 spillere, foreldre og trenere har tatt sine egne selvstendige valg i denne prosessen, på lik linje som medlemmene av FIL fotball har tatt sine egne selvstendige valg.

– Hadde jeg ikke hatt familie tør jeg ikke tenke på hva som hadde skjedd

I et åpenhjertig intervju forteller Ivar Holand (52) om marerittet han har hatt etter konflikten i FIL Fotball.

Vi mener prosessen viste en grunnleggende uenighet i forhold til mål og verdier. En tydelig uenighet på hva slags klubb vi ønsket FIL skulle være. Det er ikke snakk om hvem som har rett eller galt, vi bare konstaterer og respekterer den grunnleggende uenigheten som eksisterer mellom partene. Vi tror ikke at leting etter syndebukker eller fordeling av skyld er godt for noen av partene. Vi tror forståelse og respekt for hverandres mål og verdier vil gi best arbeidsvilkår for begge parter og lokalsamfunnet i fremtiden.

Varden FK ønsker i det videre å sette fullt fokus på å være en utviklingsklubb på Finnsnes. Vår profil er et alternativ til det eksisterende fotballtilbudet lokalt, og vi tror det er riktig med en klubb som satser hardt på en lokal utviklingsprofil fra barnefotball og til senior menn/dame. Vi ønsker å samarbeide godt med alle klubber i vårt nærområde, og ønsker alle andre klubber alt mulig godt i deres arbeid med å skape et godt fotballtilbud for barn, unge og voksne på Finnsnes.

Styret i Varden FK

Trenere i Varden FK

Foreldrekontakter i Varden FK