Forventer at politikerne holder løfter

FORVERRET - Berglia har 44 barn. Skal disse overføres til Skogen vil dette ta opp kapasiteten der, samt at forholdene både for barn og ansatte blir forverret og uoversiktlig, skriver Tor-Birger Pettersen.  Foto: Carina Hansen

Vi håper og tror at politikerne står ved sine løfter fra desember i fjor

Tor-Birger Pettersen
debatt

Etter flere år med førjulsgaver fra Lenvik kommune, med gjentatte trusler om nedleggelse av Berglia barnehage, ble det i desember i fjor bestemt at Berglia skulle bestå, og at den skulle pusses opp. Flere kommunestyrerepresentanter fra forskjellige partier uttalte da, både fra talerstol og i sosiale medier, at nå skulle Berglia få fred.

Fortvilelsen ble derfor stor når både ansatte, barn og foreldre, nok en gang opplever å bli dratt inn i debatten om nedleggelse. Ikke av politikere denne gang, men av ansatte og foreldre ved Øvre Hamna barnehage. Det har også vært fremsatt både feilaktige og udokumenterte påstander. Vi føler derfor at det er på sin plass å informere litt om prosessen som har vært i Berglia.

Etter at kommunestyret hadde vedtatt at Berglia skulle bestå, gikk administrasjon i gang med å undersøke behovet for utbygging og oppussing. Dette arbeidet var ferdig i løpet av sommeren, og Leiknes AS ble da engasjert for å kvalitetssikre dette. Planene var derimot for kostbare for det beløpet som var bevilget, seks millioner kroner, og administrasjon gikk da i gang med å ta ned kostnadene, I samarbeid med de ansatte i Berglia laget de nye tegninger og planer, og dette arbeide er nå ferdig. Det er til og med bestemt farger på vegger og tatt ut gulvbelegg. Administrasjon og de ansatte har gjort en kjempejobb, og anbudet er nå innenfor rammene. Det skal lyses ut på anbud i uke 50. Etter det som allerede er brukt av penger og ressurser, vil det være å kaste ca. èn million ut vinduet.

Både barna, foreldre og ansatte var veldig fornøyde og optimistiske med tanke på at Berglia skulle bestå og renoveres. Alle stilte opp på dugnad for å flytte Berglia til midlertidige lokaler i gamle Finnsnes ungdomsskole. Arbeidet skulle startet allerede i høst, og man håpet på innflytting til jul. Men pga. at planer og tegninger måtte endres vil barn og ansatte være nødt til å være nok ett halvår i ungdomsskolen. Derfor er usikkerheten og fortvilelsen stor blant barna, som trudde de skulle få flytte tilbake etter jul. Og hva med de ansatte, som etter lovnadene i fjor, nok en gang er dratt inn i nedleggelsesdebatten? Man må bare beundre dem for det pågangsmotet de har som må gå gjennom denne usikkerheten gang etter gang.

Så til litt økonomi. I følge det fremlagte forslaget til budsjett vil besparelsen ved å nedlegge av en av de berørte barnehagen være ca. 300 000 kroner. Dette utgjør ca. 0,04 prosentav et totalt budsjett av ca. 700 millioner kroner. Dette må det være mulig å finne inndekning for, slik at begge barnehager kan bestå. Det hevdes også at det er 70 ledige barnehageplasser ledige i Lenvik kommune. 48 av disse i Skogen barnehage, hvor drifta allerede er tatt ned. Fra nyttår er det tatt opp syv småbarn, som utgjør 14 barnehageplasser. Da gjenstår det seks plasser, hvis man ikke da velger å øke drifta i Skogen barnehage, noe som igjen vil øke utgiftene.

Berglia har 44 barn. Skal disse overføres til Skogen vil dette ta opp kapasiteten der, samt at forholdene både for barn og ansatte blir forverret og uoversiktlig. Vil også nevne at vi kjenner til at fire barn ikke fikk barnehageplass i høst, med begrunnelse av at det ikke var ledig plass, og at noen måtte slutte før de kunne få plass. Ett av disse barna har fått 50 prosent plass i en av nabokommunene.

Redskapsfabrikken ga i sin tid tomta som Berglia ligger på, til Lenvik kommune. Men de fikk tinglyst en klausul som sa at tomta skulle brukes til drift av daghjem (barnehage), og hvis dette ble avsluttet skulle tomta ryddes og tilbakeføres til eier. Lenvik kommune har prøvd å få slettet denne klausulen, men ikke klart dette enda. Saken er nå gått til lagmannsretten. Dette gjør at hvis man legger ned Berglia, skal tomta tilbakeføres til eier. Nå er jo Redskapsfabrikken konkurs, men man kan jo tenke seg at de som kjøpte konkursboet vil komme på banen, og kreve at denne klausulen skal oppfylles. Kommunen kan faktisk risikere at de ikke tjener noe på dette, men istedenfor får store utgifter. Og selv om de får slettet klausulen, kan fortsatt eierne av konkursboet komme til å kreve denne klausulen opprettholdt, noe som kan føre til lange og dyre runder i retten.

Vi håper og tror at politikerne står ved sine løfter fra desember i fjor og lar Berglia være i fred, og at renoveringa blir ferdigstilt, slik at alle får en god jul.