Ikke enig i retningen...

Brev til sporten

Beklageligvis har resultatet av dette bruddet blitt at Finnsnes har blitt et kaldere sted.

Ivar Holand

TROVERDIGHET? – Kanskje er det slik at JTB forholder seg til avtaler kun så lenge det passer ham selv? Troverdigheten hans styrkes i alle fall ikke, skriver Ivar Holand.  Foto: Stian Jakobsen

debatt

I «Lørdagsportrettet» i Folkebladet forrige uke kommer det noen uttalelser som ikke kan stå uimotsagt.

1) JTB (Jan Tore Bakli red. anm.) sier at han forholder seg til avtalen han signerte da arbeidsavtalen med ham ble terminert. I denne avtalen, som han inngikk med FIL Fotball og ikke Ivar Holand personlig, ble det nedtegnet at ingenting av dette skulle hverken FIL Fotball eller JTB ut med. Så vidt meg bekjent har FIL Fotball forholdt seg til denne. Det har dog ikke JTB gjort. Samme dag som termineringsavtalen ble inngått kunne vi lese i Nordlys at JTB har informert avisen om deler av innholdet i denne avtalen. Kan JTB fortsatt stå for utsagnet «jeg forholder meg til avtalen»? JTB, som var en sentralt ansatt innen «Sporten» i FIL Fotball, gikk selv til Folkebladet og fikk det famøse oppslaget om klubbens A-lagssatsing. Et oppslag som ble oppfattet som ekstremt illojalt ifht egen arbeidsgiver. Hvorfor forholdt ikke JTB seg til arbeidsavtalen og klubbens årsmøtevedtatte strategiplan i denne sammenhengen? Kanskje er det slik at JTB forholder seg til avtaler kun så lenge det passer ham selv? Troverdigheten hans styrkes i alle fall ikke…


– Hadde jeg ikke hatt familie tør jeg ikke tenke på hva som hadde skjedd

I et åpenhjertig intervju forteller Ivar Holand (52) om marerittet han har hatt etter konflikten i FIL Fotball.

2) Videre uttaler JTB at «jeg var i en jobb jeg ikke var enig i retningen videre på. Da sa jeg opp min stilling og valgte å gjøre noe annet, noe alle ansatte er pliktig til». Omtrent akkurat samme ordlyd brukte han når han fikk en «samtidig imøtegåelse» i et intervju med meg i Nordlys for noen uker siden. Jeg både trodde og håpte at JTB kom med akkurat denne «samtidige imøtegåelsen» også når Folkebladet hadde lørdagsintervjuet med meg, noe han gjorde. Og da er det greit å komme med litt fakta. JTB ble ansatt i FIL Fotball fom 01.01.15. På det tidspunktet hadde FIL Fotball akkurat samme strategi og veivalg som vi hadde når han selv valgte å si opp arbeidsavtalen i november 2016. En årsmøtevedtatt strategiplan fra tidligere år av som altså ikke har blitt endret på noen som helst måte i den perioden han var ansatt i klubben. Hvorfor valgte han da i det hele tatt å signere arbeidsavtalen når klubbens strategi var akkurat den samme 01.01.15 som når han sa opp i november 2016? Er dette troverdig? Den eneste «endrede retningen» klubben tok var en mye større og sterkere satsing innenfor barne- og ungdomsfotballen, blant annet ifht treningsforholdene for spillerne fra 5-6 år til 15-16 år, nemlig den langsiktige leieavtalen av burballbingen på REFA Brygge. Et leieforhold som JTB stod i bresjen for og jobbet hardt for å få på plass. Konklusjon; klubbens eneste «endring» i den perioden JTB var ansatt var at vi styrket satsingen innenfor det feltet han selv skulle ha ansvar for å videreutvikle, men han argumenterer altså med at «han var i en jobb han ikke var enig i retningen videre på». Troverdig?

Og bare som en saksopplysning – ved inngangen til 2017-sesongen var det flere egen- og lokalt utviklede spillere i A-stallen enn det var i 2016-sesongen.


Ivar Holand skal lede Reistadløpet

Holand slutter i FIL Fotball og tiltrer i oktober som daglig leder for Reistadløpet.

Jeg ser også at JTB er opptatt av hva jeg sa til ham når termineringsavtalen var signert. Det er helt korrekt at jeg har skrytt av den jobben JTB har gjort. Ikke bare internt i FIL Fotball, men også eksternt i fotball-Norge. Men det negative han gjorde når han selv gikk til media med utspillet sitt, og det negative han har gjort mot klubben i ettertid, i rikt monn overgår det positive, så burde han som utdannet førskolelærer vite at pluss og minus gir minus – og ikke pluss…

Håvard Johnsen – du er også en av veldig, veldig mange som har fått masse skryt av meg for det du og mange, mange andre har gjort for FIL Fotball. Men på samme måte som for JTB; når det negative du har gjort mot klubben langt overskygger det positive du har bidratt med, så blir summen negativ. Du også – som pedagog – burde ha visst at pluss og minus gir minus – og ikke pluss. Så er jeg videre veldig glad for at det ikke er bare jeg som har registrert dine uttalelser om at FIL Fotball ikke skulle stille damelag i 2017. Også dette har vel noe med troverdighet å gjøre…

Beklageligvis har resultatet av dette bruddet blitt at Finnsnes har blitt et kaldere sted.

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å takke for alle de hilsener som ble sendt meg etter «Lørdagsportrettet» – både som SMS, messenger, telefoner og møter på butikken. Alle som en av hilsningene varmer godt.