Norge og jødene — vi må ikke sove

75 år siden 500 norske jøder ble sendt til den tyske utryddelsesleiren Auschwitz.

Vi må kjempe mot sortering av mennesker

Oddmar Mathiassen, Silsand

FRIGJORT - Nazistene sin ideologi sorterte jødene som en egen, mindreverdig rase. Slik sortering av mennesker fortsetter også i dag både nasjonalt og internasjonalt, skriver Oddmar Mathiassen. Her et bilde av frigjorte jødiske fanger i Auschwitz i 1945.  Foto: Wikimedia Commons

debatt

Gjennom TV og historia til journalist og skuespiller Mona Dorit Levin nylig er vi blitt minna om det som skjedde med jødene i Norge for 75 år sia. Monas forfedre hadde flykta fra pogromer (terror) i tsarens Russland til et Norge som hadde oppheva grunnlovens paragraf 2 med teksten: «Jøder er fremdeles utelukkede fra Adgang til Riget.»

Nasjonen, som Moses grunnla ca. 1387 f. Kr., mista jødene, men fikk noe tilbake etter vedtak i FN. I utlendighet har jøder spesielt vært nødt til å drive med handel fordi de som et spredt folk er blitt nekta egen gårdsdrift.

Som en av få norske jøder unngikk Mona Levin å bli gassa i hjel ved at ho som tre-åring blei båret av sin far, Robert Levin, i en ryggsekk over grensen til Sverige. Slik unngikk ho i november 1942 for 75 år sia å bli sendt sammen med over 500 norske jøder til den tyske utryddelsesleiren Auschwitz i Polen. Der blei alle eldre, kvinner og barn sendt i gasskamrene samme dagen de kom fram — også alle av Monas slektninger. Arbeidsføre menn blei sendt i slavearbeid. Seks millioner jøder blei drept slik — mer enn Norges befolkning eller mer enn 1.000 ganger de som i dag bor i Finnsnes/Silsand-området.

Nazistene sin ideologi sorterte jødene som en egen, mindreverdig rase. Slik sortering av mennesker fortsetter også i dag både nasjonalt og internasjonalt. Vi må ikke sove, vi må kjempe mot sortering av mennesker.

Hitler-Tyskland satte dette i system gjennom systematisk massedrap av jøder, men også drap av andre ut fra raseteorier. Demokratiske stater og ledere var sein i sin reaksjon mot dette, det samme den katolske kirka. På 1500-tallet trua til og med reformatoren Martin Luther jødene på livet. Noen elever hadde glømt det som stod slik i læremesterens bok: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.» (Galaterbevet 3, 28)

I dagens situasjon er det verdt å lese boka «Islam Den 11. landeplage» av Hege Storhaug, informasjonsleder i stiftelsen Human Rights Service. I omtalen skriver tidligere stortingsrepresentant Halgrim Berg (H): «Vår vestlige sivilisasjon er i fare.» Elin Ørjasæter, Aftenposten skriver: «Hege Storhaugs bok har endret mitt syn på islam og dermed på norsk politikk.»

Hva forteller så boka? På baksida av bokomslaget står noe av svaret slik: «Vår kultur er under press fra islam. Islam er i kamp med kvinner, jøder, homofile, frihetsorienterte muslimer og enhver som ikke underkaster seg dens doktriner. Våre politikere tier om islams motstand mot frihet.» Praksisen til Den islamske stat (IS) forteller sitt.

I boka dokumenteres at ytterliggående islamske miljøer dominerer bydeler som for eksempel i Marseille, Gøteborg, Malmø. Politiet vegrer seg av den grunn mot å rykke inn i bydeler — også når det gjelder å beskytte forfulgte jøder. Boka nevner også eksempler på norske lærere som i si undervisning ikke tør korrigere hatske utfall fra islamske elever mot jøder. Du bør lese boka!