Øvre Hamna barnehage foreslått nedlagt

Fortjener Finnsnes virkelig tittelen «barnebyen»?

TRYGT - Vi valgte Øvre Hamna (bildet) pga. det gode ryktet, størrelsen og den stabile gruppen med ansatte som jobber der. At dere nå truer barnehagen vår med nedleggelse er vanskelig å svelge, skriver Joakim Lorentsen.  Foto: Sigrid Ringnes

Vi ber dere gjøre gode, langsiktige valg!

Joakim Lorentsen, Finnsnes

ARTIKKELFORFATTER Joakim Lorentsen.  Foto: Rune Ottarsen

debatt

Det sies at barnebyen Finnsnes skal gi bedre oppvekstvilkår for barn og unge. Det skal også øke attraktivitet for tilflyttere, etablerere og eksisterende innbyggere. Hvilke signaler sender vi virkelig ut når vi gang på gang ønsker at våre trygge og gode sentrumsbarnehager skal legges ned?

Foreldre ønsker trygge barn: Forskning fra blant annet fafo (forskning.no) viser at foreldre som har barn i små barnehager er mer tilfredse, enn foreldre som har barn i mellomstore og store barnehager. Jeg legger ved et sitat fra undersøkelsen til Fafo sin forskning : «Jeg har erfaring fra to ulike små barnehager, fra 22 til 28 barn. Der var det veldig fint, som en stor familie. Og det har de ikke klart her, selv om barna er veldig inkludert. […] De har ikke fått den samme tilhørigheten og det tette båndet som vi fikk der. Så jeg hadde nok valgt de to små, (mor)»

Jeg har selv en sønn i Øvre Hamna barnehage. En barnehage både min sønn og min familieer blitt trygg og glad i. Vi valgte Øvre Hamna pga. det gode ryktet, størrelsen og den stabile gruppen med ansatte som jobber der. At dere nå truer barnehagen vår med nedleggelse er vanskelig å svelge. La min barnehagefamilie få være i fred!

Leder av utvalg for oppvekst og kultur, Bjørn Richard Pedersen, sier barnetallet har gått litt ned i sentrumsområdet. Dette er et engangstilfelle som følge av nedleggelsen av Heimly mottakssenter. Forskning fra Telemarksforskning viser at barnetallet øker i sentrum de neste årene, og ikke går ned.

Hvorfor er det sånn at det er venteliste på alle sentrumsbarnehagene, men fremdeles er det en overkapasitet i kommunen? Det sies at nærværet til de ansatte i Skogen barnehage har blitt bedre etter at antall barn er redusert. Da Skogen barnehage hadde flest barn var både de ansatte og foreldrene misfornøyd. Fravær er også en kostnad for kommunen — en av de største! Barnehagene driftes i dag under budsjett både på landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet, og dere politikere mener det er her vi skal gjøre kuttene for en skakkjørt økonomi? Det henger ikke på greip!

Øvre Hamna barnehage ligger inne med et investeringsbudsjett på seks millioner kroner. Hvor er dette tallet kommet fra? Seks millioner! Øvre Hamna trenger ikke seks millioner til oppussing. Det trenges maks 200.000-300 000 kroner til oppussing av gulv og bytting av noen vindu for å gå fra en god barnehage til en bedre barnehage. Øvre Hamna har fra før fått blant annet oppgradert til tre nye kjøkken, ventilasjonsanlegg, og mye dugnadsarbeid er lagt ned blant foreldrene.

Lenvik kommune skal inn i en kommunesammenslåing i 2020. Vi har mange fra Tranøy, Berg og Torsken som jobber i Lenvik, og flere vil mest sannsynlig få seg jobb i sentrumsområdet av Finnsnes. Det vil da være en fordel at vi i dag kjører med denne «overkapasiteten», da flere og flere som kommer fra distriktene ønsker barnehageplass i nærheten av jobb, da det er lettere med avlevering og henting med tanke på dagens tidsklemme.

Det er barna som får lide! Kjære politikere; tenk dere om før dere river det trygge og stabile som våre barn i Øvre Hamna barnehage har. Barna er vår fremtid, og vi burde legge til rette for våre barn så godt vi kan. Vi ber dere gjøre gode, langsiktige valg! Vi frykter brannslukkingen som er i ferd med å skje bare vil gjøre det vondt verre...