Rygg inn i framtida — eller sats på framtida!

Innspill

KRAV - Befolkninga i Nord-Norge biter ikke på agnet om bedre veg istedenfor jernbane, skriver Hilde Sagland.  Foto: Birger Caspersen

Da holder det ikke med en trøstepremie som bedre veg og billige flybilletter

Hilde Sagland
debatt

Det er gjort kjent at Sørlandsbanen skal privatiseres og konkurranseutsettes fra juni/juli 2018, noe som samferdselsdepartementet har lagt premissene for. I Telemark er det kun Bø som er sikra stasjonsstopp fra sommeren av — til stor frustrasjon for de andre stasjonene som er i faresonen for nedlegging.

Ordføreren i Nome kommune reagerer kraftig på at Lunde nå kan miste sin status som togstasjon. Videre slår ordføreren fast at det må appelleres til alle som fortsatt ønsker å ha aktivitet i distriktene, og viser til møtet med næringslivet der budskapet er krystallklart: «For Nome kommune betyr det svært mye at alle tog stopper i Lunde — for mulighetene til pendling og for de nye kompetansearbeidsplassene. Det å redusere togtilbudet er å gå med ryggen inn i framtida for distriktene!»

Telemark og Agder har iverksatt et stort apparat på kommune- og fylkesnivå og mobiliserer kreftene overfor storting og regjering for å kunne opprettholde et miljøvennlig kollektivtilbud.At jernbanen har hatt og har sin store betydning for utvikling av tettsteder og er grunnlag for livskraftige distrikt, er en kjensgjerning for alle som bor langs stambanenettet.

I avisa Fremover 23. november kan vi lese at Sp sin leder, Trygve Slagsvold Vedum, for tida er på sjarmoffensiv i Nord-Norge ilag med Sandra Borch. Der lover han billigere flybilletter og mer penger til både riks- og fylkesveger — «siden dere ikke har jernbane i nord. Skal man noen plass, må man fly.» Det å love bedre veg og billigere flyreiser er ikke godt nok for distrikts-Nord-Norge med sine store fraktbehov inn og ut av landsdelen.

Befolkninga i Nord-Norge biter ikke på agnet om bedre veg istedenfor jernbane. Det gjorde vi ikke i 1953 da Iversen-utvalget la fram sitt resultat om Bodø som endestasjon for Nord-Norgebanen og kun «buss for tog» nord for Fauske. Det gjør vi heller ikke i 2017. Det må Sandra Borch snarest fortelle sin sjef. Det er det minste velgerne forventer etter hennes løfte om å stå på for realisering av jernbane til Tromsø innen 2029.

Det er på overtid at stortingspolitikerne nå tar opp tråden fra stormøtet i Navik i 1946, der blant andre 94 nordnorske ordførere, samt aktører fra næringslivet og forvaltningen var til stede. Møtet konkluderte den gangen med: «Om stambanekravet gjennom landsdelen står Nord-Norge samlet.» Idag er videreføring av Nord-Norgebanen Norges viktigste samferdselprosjekt, og må derfor ha førsteprioritet.

Statsbudsjettet er nettopp presentert, der ei historisk kraftig satsing på jernbanebygging blir framhevd. Den utbygginga skal Nord-Norge være med på. Det er uakseptabelt at Sp — som definerer seg som distriktenes parti — ignorerer jernbanebygging i nord, til tross for at de har registrert mangelen. Da holder det ikke med en trøstepremie som bedre veg og billige flybilletter — inn i ei framtid som krever grønn omstilling.