Dette er å sprenge grenser

Sentrumsnære boliger i Nyvenget på Finnsnes

Dette er å sprenge grenser og lage problemer for naboene og kjøperne av leilighetene. Det er rent faktisk ikke plass til det som det skal være plass til.

Jan Eirik Johnsen, Finnsnes

FORTETTING? - Kanskje det hadde vært mer passende med fire-fem boenheter, ikke åtte slik det blir her, skriver Jan Eirik Johnsen. 

debatt

Etter å ha lest reportasjen i Folkebladet av 15. november om «Sentrumsnære boliger» i Nyvenget, vil jeg her gi noen kommentarer om utsagnet til Geir Løkke i samme reportasje. Han er medeier i dette prosjektet og sier:

«Vi har likevel, så langt det er mulig, jobbet for å justere byggeplanene i tråd med naboenes merknader.»


Stor interesse for sentrumsnære leiligheter

Folk vil bo sentrumsnært. Bygg-Tema opplever stor interesse for leilighetene som firmaet nå fører opp i Nyvenget på Finnsnes.

Når man er så frekk eller dum, eller eventuelt begge deler, må man regne med svar på tiltale. Dere har ikke forsøkt å justere byggeplanene i tråd med naboenes merknader i det hele tatt. Faktum er at:
  • Dere forsøkte å bygge deler av bygget 60 cm fra vår tomtegrense. Dette ifølge deres ansvarlige søker, som for øvrig mente at dette var en tapt sak for oss. Det ble nå en tapt sak for dere, men det kostet oss unødvendige problem og tidsbruk. Det skal være fire meter, noe alle vet — unntatt dere. Eller?
  • Dere ga oss uriktig og ufullstendig informasjon i nabovarselet, noe som førte til at dere måtte ut med et nytt og forhåpentligvis riktig nabovarsel flere måneder senere. Dere hadde blant annet ikke informert oss eller byggeetaten om at deler av bygget kom 60 cm fra tomtegrensa vår. (Maken til frekkhet.) Men med uriktig og ufullstendig informasjon oppnådde dere å komme i gang med prosjektet uten å bli heftet. Trasige greier. Seriøse aktører?
  • Dere har skada deler av vår eiendom uten at dere har tatt kontakt med oss om den saka. Fortsatt vet vi ikke hvordan dere har tenkt å håndtere et stup på omtrent fem meter.
  • Vi ba om et møte, noe dere har unngått.
  • Deler av sikringa ble satt langt inn på vår eiendom uten at dere spurte om lov.
  • Dere har øvd utilbørlig press på noen av naboene og gått ufint fram. Dette kan leses i saksdokumentene. Jeg vil ikke kommentere det videre her. Den som er interessert kan gå i saksdokumentene å lese.
  • Samtlige naboer har protestert på hele prosjektet. Det sier vel litt.
  • Bygget er for stort i forhold til tomtearealet. Der mangler tre parkeringsplasser. De skal visstnok være et annet sted på Finnsnes. Smart?
  • Det er ikke plass for deponering av snø, med mindre den legges over på naboene. Dere kan selvfølgelig legge snøen framfor leilighetene i 1. etasje, men det blir vel ikke så populært.

Mer kunne ha vært sagt, men det får holde. Likevel en kort kommentar til slutt. «Målsettingene i sentrumsplanen» går ut på å fortette sentrum.» Greit nok! Men dette er ikke å fortette sentrum. Dette er å sprenge grenser og lage problemer for naboene og kjøperne av leilighetene. Det er rent faktisk ikke plass til det som det skal være plass til.

Kanskje kommunen burde være litt mer på hugget her og lagd føringer, slik at sentrum blir slik som beboerne ønsker. Kanskje det hadde vært mer passende med fire-fem boenheter, ikke åtte slik det blir her.