Urovekkende utvikling i folketallet

Det blir spennende å følge utviklingen i Senja kommune

Folkebladet på lederplass 21. november 2017

«Robust» – Hvor «robust» den nye storkommunen blir i framtida avhenger ikke minst av at folketallet ikke bare stabiliserer seg, men faktisk øker, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Stian Blindheim

debatt

Folketallsutviklingen i Midt-Troms gir grunn til bekymring. I tredje kvartal gikk folketallet samlet ned med 66 personer.

Mest urovekkende er utviklingen i Lenvik — og nye Senja kommune. Lenvik blør mest. Hele 72 færre bodde i kommunen ved utgangen av september enn ved utgangen av juni. Trolig har dette sammenheng med nedgangen i antall flyktninger og at mottakssenteret på Heimly ble avviklet i høst. I nye Senja kommune er nedgangen i folketallet i perioden 88 personer.

I Midt-Troms var det kun Lavangen, Dyrøy og Torsken som opplevde oppgang i folketallet. Dyrøy fikk hele 35 flere innbyggere, noe som med kommunens drøye 1.100 innbyggere betyr en solid prosentvis økning, faktisk nest best i hele Norge i denne runden. Det er all grunn til å gratulere kommunen.

Samtidig er alle ordførere i denne regionen, også i Dyrøy, klar over at tallene kan svinge fra kvartal til kvartal, ikke minst på grunn av bosetting av flyktninger. Og det er gjerne flyktninger som skaper de store utslagene i folketallet — både i positiv og negativ retning.

Holder vi statistikken for flyktninger unna, er trenden i vår region over tid nedadgående. Verst stilt er de minste kommunene, der to — Ber og Torsken — for lengst er godt under 1.000 innbyggere. Lavangen holder seg såvidt over 1.000. Det mest bekymringsfulle er at «motorene» i regionen, først og fremst Lenvik og Målselv, heller ikke klarer å framvise betydelig vekst over tid.

Det blir spennende å følge utviklingen i Senja kommune fra 2020. Den siste målingen viser at det nå bor 14.984 mennesker i framtidige Senja kommune. Hvor «robust» den nye storkommunen blir i framtida avhenger ikke minst av at folketallet ikke bare stabiliserer seg, men faktisk øker. Det må være en klar ambisjon for de som nå skal stake ut kursen, først og fremst til 2020, men ikke minst etter at Senja kommune er et faktum. Ikke minst er det viktig å jobbe for flere bedriftsetableringer i nykommunen — blant annet innenfor sjømatindustrien.

Og de som tviler på at folketallet betyr mye for inntektene kan bare studere tilgjengelig offentlig statistikk. De fleste kommuner mottar over 80.000 kroner i gjennomsnitt pr. innbygger fra ulike kilder. Det blir samlet sett uhorvelig mye penger.


Minilederen: Lur som reven

Hogne Eidissen «får med seg to ringrever på laget» som skal skape nye Senja kommune, skriver Folkebladet.

Revens egenskaper som lur og rask kan være god å ha i denne prosessen.