Omkamp om sentrums-barnehagene?

OVERKAPASITET – Per dags dato har vi en overkapasitet i barnehagene som vi har løst ved å ta ned drifta i Skogen Barnehage med en avdeling, skriver Kay Erling Ludvigsen.  Foto: Preben Olsen

Det kommer til å bli flere barn i sentrum i årene som kommer, og vi må sikre oss at vi kan ta i mot de som kommer.

Kay Erling Ludvigsen
debatt

Da rådmannen la fram sitt budsjettforslag for kort tid siden ble det understreket fra Rådmannens side at vi brukte for mye penger på barnehagene i Lenvik. Mange i kommunestyresalen nikket og sa seg enig med Rådmannen. Jeg satt i salen og reagerte sterkt på Rådmannens uttalelser. Ikke fordi jeg sår tvil om at Rådmannen er av en slik oppfatning, men fordi jeg synes det er uriktig å fremstille det som at Lenviks økonomiske problemer skyldes barnehage-sektoren i kommunen vår.

Fremtidsutsiktene til barnehagene i sentrum er svært gode. I Styringsdokumentet fra Rådmannen (25/10-16) kan man lese følgende: «Ifølge SSB er det ventet en moderat utvikling i de yngste aldersgruppene i de neste årene. Fra 2016 til 2040 foreskriver SSB en vekst i aldersgruppene 0-5 år på 9,0 prosent». I samme dokument kan vi lese at vi i 2016 hadde 777 barn i gruppen 0-5 år i Lenvik Kommune, mens det allerede i 2020 vil være 801 barn i Lenvik i samme aldersgruppe.

Barnehagene er selvfølgelig også nevnt i Telemarksforskning sin rapport fra 2015. Her vises det til statistikk som sier at antall barn i aldersgruppen 0-5 år kommer til å øke til 894 i 2030. Videre viser rapporten «Statusbilde for Lenvik Kommune» (vedtatt 25/6-15) at Lenvik har lave netto driftsutgifter i barnehagesektoren (i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter.) Lenvik ligger på 13,5 prosent mot et landsgjennomsnitt på 14,4 prosent. Vi ligger sågar lavere enn snittet i Troms (som ligger på 13,8 prosent). Med andre ord bruker vi ikke for mye penger på barnehagesektoren.

Per dags dato har vi en overkapasitet i barnehagene som vi har løst ved å ta ned drifta i Skogen Barnehage med en avdeling. Dette sikrer oss en nødvendig reserve for framtiden. Det kommer til å bli flere barn i sentrum i årene som kommer, og vi må sikre oss at vi kan ta i mot de som kommer. I tillegg er det verdt å nevne at nærværet til de ansatte i Skogen Barnehage har blitt bedre etter at antall barn er redusert. Da Skogen Barnehage hadde flest barn var både de ansatte og foreldrene misfornøyd. Fravær er også en kostnad for kommunen.

Vi i Arbeiderpartiet ønsker ikke å skylde på barnehagesektoren når det kommer til Lenviks økonomiske problemer. En sektor vi drifter under både landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet. Om noe burde sektoren fått økt ramma si. Det hadde vært det mest fornuftige.

Som rådmannen helt korrekt sier så skyldes mye av problemene at vi har for mye bygningsmasse som stor tom. Da må vi enten fylle disse byggene med kommunale tjenester, eller selge disse. Det er de eneste måtene vi kan bedre akkurat den situasjonen på. Videre viser tallenes tale at det er innenfor helse budsjettsprekkene er størst. Da må vi gjøre noen konkrete valg med tanke på struktur innenfor denne sektoren. For eksempel kan vi se på hvor mye penger Lenvik bruker på dyre private helsetjenester - og hva vi faktisk får igjen for disse.

Men barnehagene bør vi ikke røre! Vi må ruste oss for framtida og vi må kutte der overskridelsene er størst. Derfor håper jeg at ordfører Sivertsen og resten av posisjonspartiene ikke faller for fristelsen å kjøre omkamp om sentrums-barnehagene. Berglia og Øvre Hamna skal bestå!