Rasering av Hærens siste brigade

Brigaden taper 33 prosent av stående kampbataljon-beredskap — er det en historisk satsing?

BEKYMRET Hovedtillitsvalgt Pål B. Nygaard er skeptisk til mange av forslagene i den nye landmaktplanen regjeringen har lagt fram.  Foto: Jan-Erik Bergstad

Dersom opposisjonen på Stortinget ikke samler seg om Hæren ved denne korsveien, vil vi oppleve ett historisk lavmål!

Pål B. Nygaard
debatt

Regjeringen skal spare 3,3 promille av Forsvarets driftsutgifter – Brigaden taper 33 prosent av stående kampbataljon-beredskap – historisk satsing ?? St.prop 2S - landmaktproposisjonen ble sluppet ut av sekken fredag 13. oktober 2017. Forsvarsdepartementets velsmurte retorikkmaskineri har hatt historisk lang tid til å forberede og forklare befolkningen (velgerne) om den bebudete historiske satsingen på vår nasjonale landmakt.


Ap straffes hardt i røde Troms — befal stemmer Sp

Ap samarbeidet med Høyre og Frp om Forsvarets nye langtidsplan (LTP). Nå straffes Ap i Troms, mens rødgrønne sengekamerater går kraftig frem.

Prøveballongen var allerede sluppet gjennom Brigader Brandviks landmaktutredning med presentasjon før sommeren. Her ble vi fortalt fra fagmilitært hold, med Forsvarssjefen tilstede at Hærene eneste brigade (vi hadde 13 stk. i 1992) nå skulle ytterligere ribbes for daglig tilstedeværende kampkraft og beredskap, gjennom at 2. bataljonen (2. Bn) på Skjold, legges ned og erstattes av en mobiliserbar mekanisert bataljon, (mekBn2) der reservister skal repetisjonsøves hvert år, og denne mekaniserte bataljonen skulle kunne settes opp på krigsfot innen 48 timer !

Til det siste, å sette opp en mobiliseringsbasert bataljon med øvrige støtteelementer fra øvrige bataljoner på 48 timer, har jeg tidligere omtalt som «regjeringens månelandingsprosjekt» innenfor landmakten. Det ER en total umulighet, det vet alle. Beklageligvis kan det synes som om vår fagmilitære høvding – Forsvarssjefen - stilltiende lar dette passere ! Hvorfor?


Bevilger penger til landmaktutredning

Bardu kommune bevilger 50.000 kroner til utarbeidelse av Tromsdokument 2.

Hæren har nedslitt materiell, det vet alle som følger med i timen. Denne «historiske hærsatsingen» gjør situasjonen ennå verre. Nå skal det mekaniserte materiellet som er i daglig bruk i Brigadens to kampbataljoner, Telemark (Tmbn) og Panserbataljonen (Pbn) på Setermoen, samt det lille som står på lager, summeres og deles på tre. Da blir det 33 prosent til hver av de nye mekaniserte kampbataljonene. Materiellet til Mekbn 2 (nåværende 2. Bataljon på Skjold) lagres og tas frem når avdelingen skal repetisjons-øves eller settes på krigsfot.

For alle praktiske formål, betyr det at TMbn og Pbn må redusere ytterligere i antall vogner i daglig drift (og beredskap) for at regnskapet skal gå opp – fordi antallet pansrede personellkjøretøyer og Leopard 2 stridsvogner er konstant, men deles på flere brukere. Historisk satsing ??

Dersom en av Brigadens kampbataljoner legges i «møllpose», vil også dette bety at andre dedikerte støtteavdelinger fra ingeniør-, stridstren-, sanitet-, artilleri- og sambandsbataljonene blir justert ned fra dagens volum, tilpasset det å støtte de to daglig operative kampbataljonene. Således blir vår siste Brigade historisk lite oppsatt i daglig drift og beredskap !


Venstre-nei til flytting av helikoptrene

Venstre går imot regjeringens planer om å flytte 339 skvadronen til Rygge.

Ikke nok med det, den «sterke styrkingen» i Finnmark, med at verdens minste kavaleribataljon skal lokaliseres på Porsangmoen, med rotasjonssystem fra Hærens øvrige avdelinger (Brigaden) frem til 2025, må basere seg innenfor samme mekaniserte materiellmengde Hæren disponerer i dag sMT personellmengde i Brigaden.

Dette betyr mest sannsynlig at dagens Panserbataljon og Telemarkbataljon må plassere sine eneste kavalerieskadroner (Kavesk) henholdsvis 50 og 200 mil fra sin moderavdeling. Ja, daværende FMIN Ine Marie Søreide Eriksen, hevdet hardnakket i Dagsnytt 18, den 13. oktober, at denne kavaleri-«bataljonen» skulle etableres med nye årsverk i Finnmark, og at dette skulle stå å lese i hennes eget prop 2-dokument. Vel, muligens denne teksten er lagt inn som vannmerke i dokumentet og må holdes opp mot sollyset for å kunne bli lest, vi finner det ikke, selv i det fine høstværet i nord.

Dersom opposisjonen på Stortinget ikke samler seg om Hæren ved denne korsveien, vil vi oppleve ett historisk lavmål! Aldri etter krigen får vi en mindre tilstedeværende landmakt, aldri har Brigaden blitt desimert til to kampbataljoner i daglig beredskap, og med dertil 1500 km avstand mellom dem. Aldri i moderne tid ( etter 1964) vil Hæren miste sin dedikerte helikopterstøtte for Hæren i nord og sør.

Derimot vil opposisjonen få i fanget en hel rekke med politiske snubletråder, der materiellanskaffelsene i Hæren skyves ut i tid og vil havne på kommende finanskomiteers bord om 7-15 år. Stortingsflertallet vil i så fall, i all ettertid, bli konfrontert med sin historiske nedprioritering av Hæren !