Senja kommune — i rute?

BEGEISTRE: - Sjømat, reiseliv, handelsnæring, utdanning og gode bomiljø, samt en fantastisk natur, skal være nok til å begeistre de fleste, skriver Kay Erling Ludvigsen. Bildet av av Oksehornan i Berg. Foto: Andre Ermalov  Foto: Andre Ermalov

En kommune med en by i utvikling og et distrikt i sterk vekst

Kay Erling Ludvigsen

ARTIKKELFORFATTER Kay Erling Ludvigsen.  Foto: Reidar Ingebrigtsen

debatt

Stortingsvalget 2017 er over, og ting kan tyde på at debatten rundt reversering av tvangsvedtak i kommunereformen også er over. I så fall betyr det at Senja kommune skal bestå av kommunene Torsken, Berg, Tranøy og Lenvik. Så hvor står vi da i forhold til selve prosessen?

Fellesnemda er i gang, og prosjektledelsen ledet av Hogne Eidissen er delvis i gang med sitt arbeid. Først skal Eidissen sette teamet sitt, gjøre ferdig budsjettet i Målselv kommune, og så starter den store jobben. Fra nyttår av bør giret settes rett i 6. gir og pedalen bør settes i bånn. Det er da kun to år til den nye kommunen skal være et faktum, så vi har ikke mer tid av veien.

I sist kommunestyre i Lenvik ble det en lang debatt om hva vi skulle gjøre med de interkommunale tjenestene. Politikerne fra kommunene rundt bør ta en titt på denne debatten. Enkelte i Lenvik ønsket nemlig å si opp alle interkommunale avtaler innen et år fra nå. Heldigvis får kommunene rundt bedre tid til å omstille seg enn som så, da kommunestyret endte på to år. Dette sier noe om hvor vanskelig prosessen kommer til å bli. Skal Senja kommune fra starten av kutte alt samarbeid med kommunene rundt, eller skal vi også i framtiden tilby tjenester — og til hvilken pris?

For min egen del tror jeg at vi bør fortsette med interkommunalt samarbeid, dog i en mindre skala enn tidligere. Vi bør fortsette med interkommunalt samarbeid der det er naturlig, eksempelvis innenfor PPT eller de tjenestene som er knyttet opp mot DMS. Slik jeg ser det vil Senja kommune tjene på å videreføre disse samarbeidene. Om resultatet skulle bli annerledes frykter jeg at forholdet mellom Senja kommune, og regionen rundt får en kald start. Det er ikke det vi trenger i denne prosessen.

Prosjektledelsen er jeg helt sikker på at kommer til å bli bra. De signalene prosjektleder (og framtidig rådmann) i Senja kommune Hogne Eidsissen har gitt, er svært positive. Vi skal bygge en ny kommune der tjenestene skal være der folket er. Vi skal ikke legge ned sykehjem eller skoler i distriktene. Vi skal sørge for et godt samarbeid mellom sentrum (Finnsnes) og distriktet. Det er viktig å betrygge alle på dette.

Samtidig er Eidissen klar på at alle ansatte i dagens kommuner skal ivaretas på en ordentlig måte. Ingen skal miste jobben. Det er klart at mange kan komme til å måtte endre arbeidssted eller oppgaver, men alle kan være trygge på at de ikke blir arbeidsledig som et resultat av kommunesammenslåing. I tillegg har Eidissen sagt at hans lederstil ikke er basert på frykt. Han er et lyttende vesen, og er åpen for alle innspill som måtte komme. Denne holdningen blir viktig framover, og jeg tror den blir en nøkkel til suksess.

Vi politikere har et betydelig ansvar i denne prosessen. Vi skal drifte dagens kommuner godt, og ikke skape unødig frykt for økonomi. Der har ikke vi i Lenvik lyktes. Vi må bli bedre til å fortelle om hva vi gjør, og hvorfor vi gjør det. Jeg mener at politikerne i Lenvik må bli langt mer tydelig i sin kommunikasjon utad fremover. I dag finnes det mistro der ute, og det er mange som ikke føler at økonomien blir forvaltet på en forsvarlig måte i den aller største kommunen i denne prosessen. Vi må rett og slett bli flinkere til å sette bremsene på, og opptre ansvarlig. Det skylder vi våre framtidige partnere.

Jeg tror dette blir bra. Jeg har forståelse for at mange i distriktene frykter hva som kommer til å skje. Vi som er lokalpolitikere i de fire kommunene må snakke høyt og klart om det som skjer. Det skaper trygghet og stopper eventuelle feiltolkninger eller usikkerhet. Gjør vi dette på riktig måte så kan vi snart befinne oss i en av de mest spennende kommunene i Norge.

Sjømat, reiseliv, handelsnæring, utdanning og gode bomiljø, samt en fantastisk natur, skal være nok til å begeistre de fleste. Og så har vi alle muligheter til å få distrikt og sentrum til å spille godt på lag. Det er nettopp det som er vårt fortrinn. En kommune med en by i utvikling og et distrikt i sterk vekst. Da kan vi bli en reell kraft som vil synes langt utenfor egne kommunegrenser!