Vanskelig å forstå prioriteringene i Lenvik

- Olderhamna båthavn — et nullprosjekt?

FORSKJELLSBEHANDLING - Mens Lenvik Båtforening i ren dugnadsånd har bygget båthavn for ca. fem millioner (uten ei krone i støtte fra det offentlige), skal det brukes ca. 32 millioner av Lenvik kommunes skattepenger i Olderhamna Båthavn (bildet), skriver Linda Mari Ødegård.  Foto: Trond Sandnes

Hvorfor haster det med Olderhamna?

Linda Mari Ødegård
debatt

ARTIKKELFORFATTER LINDA MARI ØDEGÅRD.  Foto: Birger Caspersen

skrevet mye i det siste om Olderhamna båthavn. Prosjektet som etter hvert har blitt et mareritt for skattebetalerne og Lenvik kommune.

I en periode med innkjøpsstopp og gjenskrudde kraner fra administrasjonen i Lenvik kommune, finner formannskapet enstemmig ut at vi smeller til med 13,8 nye millioner i låneopptak for Olderhamna Båthavn. Dette utgjør ytterligere 1,1 millioner i merkostnad pr år (ref: administrasjonen sitt saksfremlegg angående saken) i en meget presset økonomisk situasjon som Lenvik kommune har havnet i.

Innkjøpsstoppen trådde i kraft èn dag før barn ved Kårvik skole skulle på en lenge planlagt tur til Revet ved Svartfjell. På grunn av innkjøpsstoppen, ble denne turen avlyst. Dette var forøvrig en tur som allerede hadde blitt gjennomført ved flere andre skoler i Lenvik kommune før innkjøpsstoppen. Mat, turutstyr og varme klær var av foresatte handlet inn allerede, og barna gledet seg. Prisen på denne turen for Lenvik kommune var bussutgifter på 7.000 kroner.

Samme dag som elevene ved Kårvik skole skulle på telttur, var utvalget for miljø og forvaltning på besøk til Nord-Senja. Utvalget ble transportert rundt i buss. Signaleffektene som sendes, er ikke gode. Det eneste Lenvik kommune, barnebyen som hevder å ha som satsingsområde barn og unge, kunne trøste barna våre med, er en tur til revet om ett år.

Når man i tillegg ser at ordførere i tilkommende Senja kommune er bekymret for ytterligere låneopptak til en båthavn på Finnsnes, skjønner vi at det er mange som er bekymret. Det burde også være en bekymring for Lenvik kommune, da sammenslåing med Senja kommunene betinger at man ikke er på Robek-lista.

Selv kan vi skilte med en fabelaktig båthavn i Holmen Havn ved Bjorelvnes, eid av Lenvik båtforening. For øvrig bygd av samme stein som Olderhamna (etter mudringa i Finnsnesrenna), med like lange moloer og like mange båtplasser. Den store forskjellen er cirka 27 millioner kroner. Mens Lenvik Båtforening i ren dugnadsånd har bygget denne båthavna for ca. fem millioner (uten ei krone i støtte fra det offentlige), skal det brukes ca. 32 millioner av Lenvik kommunes skattepenger i Olderhamna Båthavn.

Da er ikke kostnadene for kjøp av eiendom/oppgjør til tvist med grunneierne som kommer på foreløpige cirka seks millioner, regnet med. Da er vi oppe i 38 millioner før havna står ferdig. Det burde ringe noen bjeller for mange millioner siden, da det ikke er dekning for dette som skulle være et nullprosjektet.

At prosjektet skulle være et nullprosjekt betyr at leietakerne i Olderhamna båthavn (Olderhamna Båtforening og 16 stk. fiskeriplasser) skulle finansiere dette i form av leieinntekter. Olderhavna båtforening som utgjør ca. 120 privatpersoner har fått havna tilnærmet gratis uten garantier. Garantier som burde vært tegnet mellom Lenvik kommune og Olderhamna båtforening for at dette skal tilbakebetales. Olderhamna Båtforening dekker per i dag ca. 20 prosent av kostandene gjennom leieinntekter. Resten tar skattebetalerne i barnebyen Lenvik seg av.

At dette «Ikke er en god sak for byen» som det sto i Folkebladet den 12. september, er ikke vanskelig å forstå. Det som er vanskelig å forstå, er prioriteringene til Lenvik kommune. Hvorfor haster det med Olderhamna? Hvordan kan kommunen i det hele tatt prioritere dette i den økonomiske situasjonen den er i per i dag? Og hvorfor er det forskjell på å finansiere båthavn på Finnsnes kontra på Bjorelvnes?

Det finnes bare ett vedtak som må fattes i denne saken i kommende kommunestyre 28. september. Det er at det må være inndekning slik at det blir et nullprosjekt, sånn som det har vært lovet av våre folkevalgte hver gang denne saken har vært oppe i kommunestyret.