At dokker tør, dokker politikera!

Helsestasjonen for Nord-Senja, på Gibostad.

HELSESTASJON - Nå vet vi at det er helsesøstre nok, og midlertidigheten bør vel da oppheves? Nye fine lokaler vil heller ikke skremme noen fra å jobbe der i ny og ne? Og helsesøstre er jo på Gibostad i mange nyttige ærend allerede. Kan noe av dette samordnes? spør Hermann Uteng.  Foto: Carina Hansen

Hvem har administrasjonen snakket med? Ikke bygdefolket, og i hvert fall ikke grendeutvalgene

Hermann J. Uteng, Gibostad
debatt

ARTIKKELFORFATTER Hermann J. Uteng, Gibostad.  Foto: Folkebladet

politikerne våre i utvalg for helse og omsorg, og i formannskapet i Lenvik, har stemt for å ikke ta i bruk den splitter nye helsestasjonen på Gibostad. Som står der klar til bruk. Men uten helsesøster. I barneby-kommunen Lenvik. I 2017. Huff...

Og samtidig stemmes det i formannskapet for at kommunen skal berge ei båthamn som noen øyensynlig ikke trenger, men har lyst på, siden de som skal bruke den, ikke skal betale det det koster. Hva blir egenandelen for de som skal finansiere fiskerihavn-delen? Gi oss et korrekt tall. Dette forstår vi ikke. Og økonomi-argumentet «kjøpes ikke». Og vi aksepterer derfor ikke dette.

Men tilbake til Helsestasjonen, og noen spørsmål til politikerne våre:

1. Kan det overhodet bli logisk at det i «Barnebyen Lenvik» ikke prioriteres å sørge for at de minste barna på Nord-Senja får sin tjeneste nærmest der de bor?

2. Kan det virkelig konstrueres et regnestykke som viser at et helsestasjonstilbud på Gibostad blir så dyrt at det ikke kan forsvares?

3. Kan det bli logisk at helsestasjon ikke kan drives når kommunen har satset stort på Gibostad på andre «barne-tjenester» som legekontor, barnehage og SFO? Helheten?

4. Skal man la være å iverksette rettmessige og gode kommunale tjenester i påvente av en ny kommune? Skal man virkelig sette lovpålagte og viktige saker på vent til 2020?

Helsestasjonen har vært drevet på Gibostad i årtier. Så ble den i all stillhet flyttet midlertidig til Finnsnes, og i følge saksutredningen på grunn av manglende helsesøstre. Nå vet vi at det er helsesøstre nok, og midlertidigheten bør vel da oppheves? Nye fine lokaler vil heller ikke skremme noen fra å jobbe der i ny og ne? Og helsesøstre er jo på Gibostad i mange nyttige ærend allerede. Kan noe av dette samordnes? Hvordan er betraktningene omkring dette tilkommet politikerne?

I saksutredningen fra kommunalsjefen bringes et økonomi-argument inn i begrunnelsen for at det blir for dyrt å ha helsestasjonen bemannet på Gibostad. Det er beregnet at det vil koste ca 420.000 kroner pr. år, forutsatt de 180 planlagte konsultasjonene i 0-5 års-løpet for barn. Altså knapt 2.500 kroner pr konsultasjon. Kan det stemme? Vi tror ikke det. Og er forutsetningene for matematikken korrekte?

Det ligger også i saksutredningen en påstand om at det ikke er kommet reaksjoner på at helsestasjonstilbudet er flyttet til Finnsnes. Hvem har administrasjonen snakket med? Ikke bygdefolket, og i hvert fall ikke grendeutvalgene, men som nettopp har mottatt henvendelser som gjør at saken er fremmet. Men vi har altså ikke «hua og skrekke» i lokalavisa.

Så bringer politikerne i formannskapet inn et vente-argument for å ikke tilby en lovpålagt tjeneste for eventuelt etter 2020. Hva er hensikten med det? Skal det ikke lages en helt ny og ypperlig Senja kommune med tjenester der folk bor? De som vil kan jo lese intensjonsavtalen side 9 og 11.

Men: Når det finnes nye, oppvarmede, forsikrede, reinholdte og betalte superlokaler. Når det finnes leger og assistenter vegg-i-vegg med lokalene. Når det allerede finnes helsesøstre på lønningslistene. Når det er godt «kommanes vei» til Gibostad med bil eller buss. Når det for tiden er 72 0-6 åringer som vil sokne til helsestasjon på Gibostad. Når kostnadsoppstilingen som presenteres er mildt sagt ufullstendig, ja nesten tendensiøst...

Og når prioriteringene som gjøres ikke er i tråd med det man forventer av «Barnebyen Lenvik», og som er nedfelt i overordnete dokumenter og vedtak. Og når folk blir oppgitte, irriterte, og det som verre er. Og når «framtidstrua» på området som dette handler om, med økt optimisme, flere arbeidsplasser, flere skoleplasser, flere nybyggere, større aktivitet, gode og trygge bo- og oppvekstforhold, er formidable...

Ja, da har politikerne, som er valgt ut som våre beste kvinner og menn, i alle fall ansvar for å høre på de det gjelder, og ivareta de aller minste blant oss på absolutt beste måte. Ferdig snakka. Og da må helsestasjonen på Gibostad re-åpnes med det samme! Nøkkelen står i låsen....