Flertall må få betydning!

KREVER Lofoten og Vesterålen Petro krever at partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Arberiderpartiet finner en løsning rundt konsekvensutredning.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Om konsekvensutredningen viser at olje- og gassaktivitet verken er forsvarlig eller gir lokale og regionale ringvirkninger, vil Lofoten og Vesterålen Petro fraråde at områdene åpnes.

Ørjan Robertsen, Lofoten og Vesterålen Petro
debatt

Lofoten og Vesterålen Petro krever at Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, som alle har programfestet konsekvensutredning av olje- og gassaktivitet i regionen, finner frem til en løsning sammen.

Valgresultatet gir nok en gang et klart flertall på Stortinget for konsekvensutredning i en eller annen form. Nå mener LoVePetro det er på tide med handling. Dette begynner å bli et demokratisk problem. I åtte år har partiene med landsmøtevedtak om konsekvensutredning hatt klart flertall på Stortinget. Likevel har de latt småpartiene blokkere. Det er uholdbart!

En konsekvensutredning ikke er ensbetydende med åpning. Det er forstemmende at folk og virksomheter i vår region som ønsker å se om det er mulig å forene olje- og gassaktivitet med eksisterende næringer og miljøhensyn, så langt ikke en gang har fått se et beslutningsgrunnlag.

En konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er nødvendig for å få en helhetlig vurdering.

Gjennom en konsekvensutredning vil alle få de svarene de etterspør. Ulike hensyn vil veies mot hverandre, i en omfattende høringsprosess hvor befolkningen og lokale myndigheter blir tatt med på råd. Og til syvende og sist er det Stortinget som avgjør om områdene skal åpnes. LoVe petrohar tiltro til at våre folkevalgte evner å vurdere spørsmålet på en forsvarlig måte..

Lofoten og Vesterålen Petro har ikke ubetinget ønske om olje- og gassaktivitet i regionen. Om konsekvensutredningen viser at olje- og gassaktivitet verken er forsvarlig eller gir lokale og regionale ringvirkninger, vil Lofoten og Vesterålen Petro fraråde at områdene åpnes.