Spill for galleriet om to prosent

FORSVARET

BEKLAGELIG: - Vi synes det er svært beklagelig at forsvarsministeren så kontant avviser en økning i de kommende forsvarsbudsjetter slik at vi kan oppfylle våre NATO-forpliktelse, skriver Målselv-ordfører Nils Foshaug (til venstre) og Bardu-ordfører Toralf Heimdal. Foto: Jan Erik Bergstad  Foto: Jan-Erik Bergstad

Forsvarsministeren vil trolig påstå at dette er tatt ut av sin sammenheng

Nils Foshaug og Toralf Heimdal, ordførere i Målselv og Bardu
debatt

Forrige torsdag tok vi ordførerne i Bardu og Målselv turen til Oslo for å overvære en debatt på Litteraturhuset som omhandlet framtidas forsvar. Målet med turen var å spre kunnskap og informasjon om løsningene vi, sammen med et tverrpolitisk Troms, har lansert i Tromsdokumentet 2 om Norges landmakt.

Debatten dreide seg i stor grad om målet om å avsette to prosent av NATO-landenes BNP innen 2024 til forsvar som Norges statsminister forpliktet oss til på NATO-toppmøtet i Wales i 2014. Dette målet har som kjent også landsmøtene til Høyre, Frp, Ap og Sp sluttet seg til. Jakob Børresen stilte på bakgrunn av dette følgende spørsmål til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide: «Hvorfor fikk ikke forsvarssjefen i oppdrag å utarbeide et strukturforslag med toprosents-rammen som Norge forpliktet seg til i Wales?»

Til dette svarte ministeren: «Stortinget har vedtatt at det skulle være innenfor rammene til LTP og at regjeringen har utarbeidet et budsjett og en langtidsplan som er innenfor forsvarlige økonomiske rammer». Videre sier hun «det vil ikke komme årlige forundringspakker til Forsvaret. Vi vil følge nøyaktig opp det vi har sagt i LTP». Ved å realisere LTP bruker vi i overkant 1,5 prosent av BNP og for å nå toprosents-målet må vi øke forsvarsbudsjettet med omlag 17 milliarder fram til 2024.

Med andre ord sier forsvarsministeren at det å følge opp Erna Solbergs lovnader i Wales, ikke er innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Dette er oppsiktsvekkende, ikke minst for Høyres medlemmer som gjennom sitt landsmøte i år har vedtatt toprosents-målet innen 2024. Tar vi feil eller er ikke landsmøtet Høyres høyeste organ?

Vi synes det er svært beklagelig at forsvarsministeren så kontant avviser en økning i de kommende forsvarsbudsjetter slik at vi kan oppfylle våre NATO-forpliktelser, samtidig som Høyre tvert om kommuniserer at vi skal nå toprosents-målet.

Forsvarsministeren vil trolig påstå at dette er tatt ut av sin sammenheng og at vi ikke forstår tallgrunnlaget. Dette er ikke tatt ut av sin sammenheng. Dette er og vil bli kjernen i forsvarsdebatten framover. Vi anbefaler alle å gå inn på BFOs hjemmesider å lytte til forsvarsministerens gjentagende blanke avvisning av toprosents-målet.