Eneste mulighet

Flyttes Bell-helikoptrene på Bardufoss skal etter langtidsplanen flyttes til Rygge.   Foto: Øystein Paulsen

Vi har fått utvetydige signaler på at det blir helikopter på Bardufoss

Harald Jakobsen, Finnsnes
debatt

Jeg gremmes og er ikke lite forbannet over mitt eget Arbeiderparti, tenk at de kunne være så lemfeldige i sin behandling av Langtidsplanen for Forsvaret? Regjeringen har noen gode forslag til styrking av Forsvaret, men jeg erkjenner at jeg er svært uenig med regjeringens innstilling på vesentlige punkter — jeg forstår det rett og slett ikke. Men jeg skal ikke bruke krutt på Høyre og Fremskrittspartiets standpunkt (ministeren er urokkelig...) — stem på disse partier og vi vet hva vi får!

Jeg er likevel optimist og fått styrket min tro på at endringer er mulig dersom vi får et regjeringsskifte der Ap sammen med Sp danner ny regjering. Med forankring hos Jonas Gahr Støre har tidligere forsvarsminister, Espen Barth Eide, vært tydelig. Ikke bare utad i media og på stand, men kanskje enda mer innad i eget parti der det kommer signaler om at vi må stadfeste forsvarssynspunktene enda tidligere.

Vi har fått utvetydige signaler på at det blir helikopter på Bardufoss — og kanskje vi ser at avdelinger ikke nedlegges eller flyttes slik regjeringen vil. Det er også henvist til betydningen for styrking av Hæren og Heimevernet blant annet ved at Hæren faktisk har behov for en lett infanteriavdeling (2.Bn), panseravdelinger og en fult oppsatt TMBN osv. Det betyr at Arbeiderpartiet vil gå aktivt inn og påvirke beslutningene når den landmilitære utredningen (LMU) skal formes og besluttes.

Ikke bare Bardufoss kommer godt ut av det ved et regjeringsskifte, jeg registrerer også at kostnadsbildet taler for å åpne for revurdere flytting fra Andøya. Eneste mulighet for å lykkes slik Espen Barth Eide ønsker er at Arbeiderpartiet blir sterk nok sammen med spesielt Senterpartiet og gjerne støttet av SV. Jeg har et håp om å sikre Forsvarets tilstedeværelse og videre utvikling, da må man stemme frem en ny regjering. Det er for meg eneste mulighet.