«Hestehandel» i det politiske Norge

Langtidsplanen for Forsvaret og høstens valg

NEDPRIORITERT - Generalløytnant Grandhagen sier at vi har ikke penger til å forsvare hele landet. Jeg så den siste uttalelsen for noen dager siden, og fikk en følelse av at politikerne har nedprioritert nordområdene. Nord-Norge har jo opplevd dette før, skriver Torbjørn Folkestad.  Foto: Mats Hjelmeland

«Partipisken» ble brukt, og våre dyktige politikere fra Tromsbenken bøyde seg lojalt

Torbjørn Folkestad, Finnsnes
debatt

ARTIKKELFORFATTER Torbjørn Folkestad.  Foto: Reidar Ingebrigtsen

vært i gang siden LTP (Langtidsplanen for Forsvaret) ble lagt frem. Og Trine Skei Grande presset regjeringen til å innføre flyseteavgift med det resultat at Rygge ble nedlagt. Da skjedde det utmeldinger fra Høyre, og statsministeren proklamerte at man måtte finne på noe for å skape arbeidsplasser på Rygge igjen, trolig da for å hindre at det ikke ble en velgerflukt i Østfold.

Helikoptrene til 339-skvadronen på Bardufoss skulle flyttes til Rygge, «for i Nord-Norge var det sikkert ikke så mange velgere å miste». Slik kan man tolke dette spillet man har sett mange ganger før, der Forsvaretets stasjoner/avdelinger blir plassert, som følge av «hestehandel» i det politiske Norge. Men at Hæren ble fri for helikopterstøtte, det ble knapt nok nevnt med ett eneste ord. Bell-helikoptrene på Bardufoss skulle erstattes med de nye maskinene til Kystvakten, og flyttingen skulle ikke skje før disse var på plass.

Det viste seg imidlertid at disse helikoptrene ikke kunne lande på noen av Kystvakten sine fartøyer, og de var heller ikke egnet til noe støtte for Hæren. Disse tingene ble det heller ikke noe særlig debatt av, hvis en da ser bort fra litt på de sosiale mediene. Det var visst ikke særlig av interesse for den nasjonale pressen heller.

Til tross for nybygget infrastruktur og kompetanse innen helikopterservice på Bardufoss, ble det ikke snakk om å omgjøre denne vanvittige avgjørelsen, helikoptrene skulle flyttes! Hele Tromsbenken jobbet for å få omgjort dette vedtaket, men kom ingen vei. «Partipisken» ble brukt, og våre dyktige politikere fra Tromsbenken bøyde seg lojalt for avgjørelsen. Siden har de forsvart LTP med nebb og klør!

Andøya skal nedlegges og flyttes til Evenes. Dette til tross for at det blir å koste flere titalls milliarder. At utbyggingen er mye større enn det som tidligere har blitt offentligjort, er elegant «børstet under teppet». Argumentet mot Andøya var manglende antiluftskyts. De advarslene man fikk fra piloter og andre fagpersoner mot Evenes ble ikke lyttet til. Hvem som har regnet på kostnadene her, vet jeg ikke, men det burde være rimeligere å få etablert luftvern på Andøya enn nesten en ny flyplass på Evenes.

Innflygingsforholdene på Evenes blir ikke bedre av man bruker en masse milliarder til rullebane og nye bygninger på bakken. Og ser man på de kostnadsoverskridelsene til slike prosjekt i Norge, blir det lenge til at økte bevillinger til Forsvaret vil komme frem til den spisse enden, Forsvaret skal jo også fylle opp sine reservedelslager, ammunisjon og nye ubåter. Ikke minst kostnadene som må påregnes i forbindelse med den nye kampflybasen på Ørlandet, vil dette ta lang tid og koste enda mer. Der skal som kjent de nye F35 jagerflyene stasjoneres.

Med den teknologien som finnes innen luftvern i dag, vil disse flyene på tur nordover være «visket ut av luftbildet» av missiler fra øst, lenge før de har passer Bodø. Og samle alle flyene på Ørlandet gjør disse «gullfuglene» meget sårbare. I en eventuell krise, er det faktisk ikke sikkert de kommer på vingene i det hele tatt! Man plasserer altså «alle eggene i en og samme kurv».

I samme «åndedrag» legger de ned SHV (sjøheimevernet) og desimerer hele HV. Generalinspektøren for HV, generalmajor Tor Rune Raabye, sier han ikke greier å løse sin oppgave med de styrkene han i LTP har fått tildelt. HV skal i en initialfase ivareta sikkerheten på våre nøkkelpunkter, som pr. definisjon er av avgjørende betydning for totalforsvaret. De skal også drive vakt og overvåkning i sine respektive «teiger», samt nedkjempe eventuelle fiendtlige aktiviteter i denne fasen, dette mens det ennå er fred i riket. Foruten dette har HV hatt en sivil beredskap i forbindelse med katastrofer og leteaksjoner. HV er også en institusjon som binder det sivile samfunnet opp imot Forsvaret. Dette skal man nå altså ha vekk.

Ut ifra det jeg vet omkring dette, og de utsagnene som kommer fra våre folkevalgte blir jeg bekymret! Våre politikere, forsvarssjefen og hans «råd» er de eneste som sier at vi har styrket forsvaret av kongeriket! Våre generaler, bllant annet generalløytnant Mood sier at vi ikke har en styrke som kan forsvare en liten norsk by en gang! Generalløytnant Grandhagen sier at vi har ikke penger til å forsvare hele landet. Jeg så den siste uttalelsen for noen dager siden, og fikk en følelse av at politikerne har nedprioritert nordområdene. Nord-Norge har jo opplevd dette før.

Da Sovjetsamveldet drev på med prøvesprengninger på Novaja Semlja, ble det militæret tilbudt jod -tabletter. Dette da det ble målt høye verdier av radioaktivitet i nordområdene som følge av disse sprengingene. Dette fikk ikke sivilbefolkningen tilbud om, og informasjonen ble gradert hemmelig! Forskning viser at forekomsten av skjoldbrukskjertelkreft ble etter dette ti ganger mere hyppig i Nord-Norge, enn resten av Europa. Det ser faktisk ut til at denne «satsingen på Nord-Norge» bare er retorikk, og våre politikere blir «svinget under partipisken». Dette er noe vi som bor her oppe og er glad i landsdelen vår merker oss! Jeg håper at de vi ved neste valg sender ned på løvebakken er av en sådan støpning, at de tåler litt mere motbør fra egne rekker. Godt valg!