Overkjører folket!

NEI! - Nye Senja kommune, her var folkeavstemningene klar. Folket ville ikke, skriver Sandra Borch.  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Det er ingen tvil om at dette valget blir avgjørende for fremtiden til Norge og ikke minst Nord- Norge.

Sandra Borch
debatt

ARTIKKELFORFATTER Sandra Borch.  Foto: Erlend Aas, NTB Scanpix

overkjører folket. Vi har sett det i en rekke saker nå, hvor reform på reform blir tvunget over oss. Viktige tjenester som politi, brannvesen, sykehus, Nav-kontor, skattekontor og høyskoler sentraliseres. Lokaldemokratiet har ingenting å si for regjeringen. Senterpartiet er tydelig på at sentraliseringen av Norge må stoppe!

Regionreformen og kommunereformen er også eksempler på hvor Frp og Høyre gir fullstendig blaffen i hva folk mener. Nye Senja kommune, her var folkeavstemningene klar. Folket ville ikke. Regjeringen klarte å presse kommunestyret i Tranøy til å gå for sammenslåing, Torsken sa nei og Berg gjorde et vedtak som fratok dem makt til å si noe som helst. Dette er overkjøring av lokaldemokratiet.

Regionreformen er også en eneste stor sentraliseringsreform. Regjeringen har vedtatt en reform uten noe som helst innhold. Ingen nye oppgaver, kun en ny opptegning av et nytt regionkart. Og igjen en overkjøring av folkeviljen og lokaldemokratiet. Nå sitter vi igjen med et gigantfylke hvor avstandene bare blir enda større. Skal du ta en kjøretur fra sør til nord i regjeringens nye fylke så er det 1.000 km.

En undersøkelse InFact har gjort for NRK, viser at et stort flertall i Troms og Finnmark er i mot vedtaket om å slå sammen de to fylkene. Det er helt tydelig at regjeringen ikke har noen som helst planer om å legge nye oppgaver til de nye regionene. Frps Per Willy Amundsen har selv sagt at han ikke vil jobbe for å legge flere oppgaver til fylkeskommunene.

Det vi nå sitter igjen med er to fylker som er livredde for sine arbeidsplasser, hvor man nå legger opp til en kamp om hvor fylkeshovedstaden skal være. Å slå sammen Finnmark og Troms har ingenting for seg, det eneste som kommer ut av sammenslåingen er at avstandene blir enda større. Vi får et fylke som i areal er større enn flere nasjoner.

Folket er i mot å bli sentralstyrt , det er kjent, helt siden 1994 og siste EU-avstemming. I denne saken er folket i mot regjeringens politikk, fordi vi ser at det ikke er bra for landet å bli så sentralisert. Folket ser at det er nødvendig at det bor folk over hele landet, som produserer og skaper verdier, der de beste forutsetningene er tilstede. Både næringsmessig (primærnæring, fiskeri, lokale bedrifter, turisme, reiseliv mm), sikkerhetspolitisk og sosialt er det viktig at det bor folk over hele landet. Det har folket sett, men det nekter Frp og Høyre å ta inn over seg.

Senterpartiet er tydelig på at om vi får makt så skal fylkene få mulighet til å oppheve vedtaket. Et giftemål må være frivillig for å kunne fungere. Regjeringen overkjører gang på gang folket, det er på tide å sette en stopper for denne massive sentraliseringen. Det er ingen tvil om at dette valget blir avgjørende for fremtiden til Norge og ikke minst Nord-Norge.