Klar tale fra Arbeiderpartiet

En Ap-ledet regjering betyr helikoptre dedikert for Hæren på Bardufoss

VEDTAK - Partileder Jonas Gahr Støre har klart varslet at Arbeiderpartiet ikke vil følge anbefalingen om å fjerne helikoptrene. Han har et klart landsmøtevedtak i Arbeiderpartiet i ryggen om hva vi vil med Bardufoss, skriver Paul Dahlø.  Foto: Susanne Noreng

En stemme til Arbeiderpartiet er en stemme til styrking av Forsvaret i nord

Paul Dahlø
debatt

Nå får det være nok politisk spill fra partiet Venstre, som er totalt uten troverdighet i forsvarsdebatten. Venstre hadde mulighet til å påvirke forsvarspolitikken til Høyre og Frp-regjeringen de støtter, men takket nei. Nå skyter de på alle som bidro og de har penger til det meste.

I lang tid har særlig usikkerheten rundt helikoptrene på Bardufoss blitt brukt i politisk spill av Venstre. La det være klart — med en Arbeiderpartiledet regjering vil det fortsatt være dedikerte helikoptre for Hæren på Bardufoss. Senterpartiet har også vært særlig dyktige på å løfte helikoptrenes rolle i nord. Vi står sammen med dem og ser fram til et regjeringssamarbeid til høsten.

Mens Arbeiderpartiet brukte tid og krefter på å rette opp i svakheter i det som skal være rammeverket for Forsvaret i Norge, valgte Venstre å fraskrive seg ethvert ansvar for landets sikkerhet. Mens Arbeiderpartiet sikret 231 millioner i friske midler til Hæren og Heimevernet (særlig til Troms og Finnmark), og berget kystjegerkommandoen utenfor Harstad, sitter Venstre alene igjen — uten innflytelse og uten troverdighet.

Norge er helt avhengig av å ha et forsvar i nord som er i stand til å ivareta vår suverenitet og beskytte våre innbyggere. Det krever at vi kommer opp på Nato-målet om at to prosent av BNP skal til Forsvaret innen et tiår. Vi trenger mer penger i budsjettet for å sikre hær og heimevern, investeringer i kampfly, ubåter og overvåkningsfly. Alt dette er deler av Arbeiderpartiets politikk. Da er det underlig å registrere at Venstre bruker all sin kapasitet på å spre usikkerhet rundt hva Arbeiderpartiet mener om forsvarspolitikken.

Både i sosiale medier og i leserinnlegg kan vi lese Venstre-representanter som langer ut mot Arbeiderpartiet. Folk i Troms bør ikke har tiltro til Venstre sin innflytelse eller positive påvirkning på forsvarspolitikken, selv om de nå har lovet troskap til en regjering med Frp og Høyre. Den muligheten ga de fra seg da de gikk fra forhandlingene om langtidsplanen.

Frp og Høyre, de samme partiene som nå Venstre har sverget troskap til, ønsket å fjerne disse helikoptrene sporenstreks. Arbeiderpartiet fikk derimot på plass en løsning for å videreføre disse på Bardufoss. Dette kommer opp igjen når landsmaktutredningen skal behandles politisk, og da er det riktig tid og sted for å behandle dette viktige spørsmålet på en helhetlig måte som sikrer at resultatet blir stående.

Partileder Jonas Gahr Støre har klart varslet at Arbeiderpartiet ikke vil følge anbefalingen om å fjerne helikoptrene. Han har et klart landsmøtevedtak i Arbeiderpartiet i ryggen om hva vi vil med Bardufoss. Der er dette spørsmålet meget klart besvart.

Den økonomiske rammen utrederne var gitt av regjeringen var for liten til å tillate helikopter. Det visste vi, og det vil Arbeiderpartiet gjøre noe med. Landsmøtevedtaket vårt er å følge Natos toprosentmål, og at helikopterstøtte til Hæren må videreføres på Bardufoss. Dette er et spørsmål om Hærens stridsevne, samfunnsberedskap i nord, og for landet for øvrig. Og i tråd med sjefen for Hæren sin klare anbefaling.

I en mer usikker og urolig tid er vi avhengig av et forsvar med høy tillit. Når vi da kan lese at nordlendinger er de med lavest tillit til Forsvaret i landet, så er det et alvorlig tegn. Vi må tenke helhetlig om hvordan vi skal sikre både et slagkraftig og bærekraftig forsvar. Vi må tenke helhetlig for hvordan kompetansen skal styrkes, med sikre gode arbeidsplasser i Forsvaret. Det arbeidet er Arbeiderpartiet klar til å ta fatt på om vi kommer i regjering etter høstens valg.

Og mens Venstre spør om Arbeiderpartiet «vil snu» om forsvaret, så spør vi om Venstre snart vil være med på det laget som ønsker en ny regjering for landet vårt. For mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan ende opp i regjering, to partier som uttrykker støtte til Bardufoss og til nye løft for Forsvaret, så står Venstre igjen i den uheldige dobbeltrollen som både kritiker og velsigner av Frp og Høyres fatale forsvarspolitikk. De kan ikke være begge deler. En stemme til Arbeiderpartiet er en stemme til styrking av Forsvaret i nord.