De unge må få jobbe!

Det er viktig å se alvoret i den situasjonen vi befinner oss i. Da nytter det ikke å bare tro at det private næringslivet skal kunne skape flere arbeidsplasser på bakgrunn av at eierne får massive skattekutt.

Kay Erling Ludvigsen
debatt

ARTIKKELFORFATTER Kay Erling Ludvigsen  Foto: Reidar Ingebrigtsen

Solberg og Høyre fokuserer på å lage falske reklamekampanjer om hvor flinke de har vært til å motarbeide lav sysselsetting og høy arbeidsledighet, ønsker vi i Arbeiderpartiet å fokusere på å utforme en politikk som faktisk virker. Det dagens regjering ikke har forstått er at vi har en enorm utfordring med unge nordmenn som blir stående utenfor arbeid og opplæring for lenge. Det krever konkrete tiltak for å rette på dette.

Arbeiderpartiet lover å bevilge en milliard kroner til yrkesfag i neste stortingsperiode. Vi lanserer også en tiltakspakke for å få flere unge i arbeid. Som samfunn har vi ikke råd til å stå å se på at unge ikke kommer seg inn i arbeidslivet. Utfordringene er brede. Mange kvalifiserte søkere til læreplasser og studieplasser får ikke plass. Når arbeidsledigheten er høy er unge særlig utsatt. Samtidig ser vi en markant økning i unge uføre. Dette er en av de største utfordringene vi har i årene framover.

For å sikre den kompetansen arbeidslivet trenger for framtida og den enkelte unge den kompetansen de trenger for å få jobb, vil Arbeiderpartiet gjennomføre et stort løft for yrkesfagene. Vi skal styrke yrkesopplæringen og sikre læreplass til alle som er kvalifisert til det. Det krever et mer forpliktende samarbeid mellom staten, skoleeierne og partene i arbeidslivet.

Arbeiderpartiets tiltakspakke består av syv konkrete tiltak som tar tak i ulike deler av utfordringen. Vi skal forhindre frafall i skolen gjennom tidlig innsats og flere lærere per elev. Vi skal styrke yrkesopplæringa, sikre læreplass til kvalifiserte kandidater og opprette flere fagskoleplasser. Arbeiderpartiet skal opprette flere studieplasser for å investere i framtidas næringer, teknologiutvikling og velferdsstatens profesjoner. Vi skal opprette egne stillinger og dedikerte kontaktpersoner med tettere oppfølging av ungdom ved NAV-kontorene.

Vi vil også finansiere flere tiltaksplasser, både ordinære og for personer med nedsatt arbeidsevne. Vi ønsker også å benytte utdanning som arbeidsrettede tiltak — i mye større grad enn i dag. Til sist vil vi gjennomføre en aktivitetsreform for unge, herunder en jobbgaranti.

Det er viktig å se alvoret i den situasjonen vi befinner oss i. Da nytter det ikke å bare tro at det private næringslivet skal kunne skape flere arbeidsplasser på bakgrunn av at eierne får massive skattekutt. Ernas forestilling om at overskudd alltid går til opprettelsen av flere arbeidsplasser er beviselig feil. Vi må se bredere på dette for å komme dit vi vil. Da må vi investere i det viktigste vi har; ungdommen!