Stol på læreren

MANGEL I Nord-Norge vil vi innen noen tiår mangle over 6.000 fagutdannet lærere, skriver Ida Gårseth Hov 4. kandidat til FrPs stortingsliste for Troms.  Foto: Ivar L Paulsen

Særlig bruker vi politikere Finland som et godt eksempel for hvordan skolen bør være.

Ida Gårseth Hov
debatt

Fremskrittspartiet har i regjering sørget for at det nå vil være en femåring mastergrad for å bli lærer. Dette enten man skal bli lærer for 1.-7. trinn eller 5. til 10. trinn. Dette vil forhåpentligvis føre til at omdømme av lærer som profesjon vil bli forbedret, siden alle etter endt utdannelse vil ha en mastergrad.

I Nord-Norge vil vi innen noen tiår mangle over 6.000 fagutdannet lærere. Da er det gledelig at Høyre/FrP-regjeringen har bevilget ekstra midler for å styrke lærerutdanningen, og da spesielt i Nord-Norge. Når man får godt kvalifiserte lærere i fremtiden, vil det komme kommende generasjoner til gode.

Vi har alle sammen et forhold til skole; som elev selv, eller som foreldre. På grunn av dette har alle en egen subjektiv mening om hvordan skolen bør være, og ut fra dette «vet» man hvordan skolen best bør organiseres. Siden skolen er en institusjon «alle» skal gjennom, er det kanskje ikke overraskende at det er en av de viktigste politiske temaene for svært mange.

Ved å få på plass en god profesjon håper jeg at samfunnet stoler på lærerens profesjonalitet og yrke. Det er sjeldent man hører noen tvile på kirurgens inngrep eller rørleggerens rørsystem, men hvor ofte hører man ikke over middagsbordet hva lærerene burde gjøre annerledes?

I alt for mange år har politikere både fra venstre- og høyresiden i norsk politikk forandret og ment hvordan skolen og læreren spesielt bør gjøre ting. Norge er et av de landene med mest reformer: Mønsterplanen 1974, Mønsterplanen 1987, Reform for videregående i 1994, Reform 97, Kunnskapsløftet 2006 (LK-06) og nå er det en oppdatering (forbedring) rett rundt hjørnet.

Særlig bruker vi politikere Finland som et godt eksempel for hvordan skolen bør være. Så «shopper» venstre-vendte politikere det som passer inn i deres ideologi og høyre-vendte motsatt. Det som er tilfelle er at det i Finland er status å være lærer. Det er vanskeligere å kvalifisere seg som lærer sammenlignet med en rekke andre yrker. En annen ting som er flott med Finland, som alle bør ta inn over seg, er at det er skolen selv i Finland som legger føringene og for utvikling, og ikke politikerne. Politikerne i Finland stoler på fagfolket rett og slett.

Derfor er jeg svært glad at det i Fremskrittspartiets program nå står tydelig at det er læreren som skal bestemme over skolehverdagen og utviklingen, og i langt mindre grad politikerne. Slik får man utviklet skolen i riktig tempo og ikke minst sørget for at læreren får være lærer. Stol på lærerene.