Ny, fast forbindelse mellom Senja og fastlandet

ALTERNATIV En alternativ fast trafikkforbindelse mellom Senja og fastlandet som skal ivareta framtidas samlete behov, samt å fremme utvikling av og vekst i ulike næringer, bosetting og utdanning i regionen, skriver Hermann J. Uteng leder i Gibostad Grendeutvalg.  Foto: Stian Jakobsen

Hva de regionale og lokale politiske partiene mener om denne konkrete ideen, vil derfor kunne ha betydning for hvem som får flest stemmer til høsten.

Hermann J. Uteng
debatt

ARTIKKELFORFATTER Hermann Uteng  Foto: Merete L. Borgersen

har fått henvendelser om å bidra til å sette en spennende og framtidsretta sak på dagsorden:

En alternativ fast trafikkforbindelse mellom Senja og fastlandet som skal ivareta framtidas samlete behov, samt å fremme utvikling av og vekst i ulike næringer, bosetting og utdanning i regionen.

Bakgrunnen for dette er den eviggående og pågående omstillingen som skjer i alle deler av samfunnet, næringslivets endrede behov, samt de politiske viljene til å lede samfunnsutviklingen dit en ønsker. Noen endringer blir politisk vedtatt, noen som et resultat av næringslivets strategiske og økonomiske prioriteringer, og noen som påvirkes av den generelle «samfunnsutviklingen».

Gibostad Grendeutvalg har selv ingen egen mening om dette. De som har det, viser seg fram av og til. Det er samfunnsengasjerte mennesker, næringsaktører, politikere og byråkrater, medie-folk og kulturarbeidere, — alle på sine hold og med sine meninger ut fra sitt ståsted. Hvilken «hatt» en til en hver tid har på seg, avgjør hvilken kommunikasjon en fører, og hvilke argumenter som bringes til torgs.

Om det skal bli en alternativ fastlandsforbindelse mellom Senja og fastlandet, i tillegg til Gisundbrua, hvor den eventuelt skal være, samt når og hvordan den eventuelt skal realiseres, er det ingen gitt å svare på i dag. Her behøves det fakta, debatt og høgttenking.

Det som er rimelig klart, er at et slikt «prosjekt» ikke blir realisert uten et betydelig lokalt/regionalt engasjement. Om det finnes et slikt nødvendig engasjement, er det ingen klarhet omkring.

Regionalt og lokalt er det registrert få politikere og politiske parti som har meldt noe i det offentlige rom om en fast forbindelse mellom Senja og fastlandet. Det kan se ut som om en øredøvende taushet er strategien for at hele idéen «skal gå over» bare man sitter stille i båten.

I lys av reformene om nye kommuner og fylker, er det antakelig gunstig å bringe en slik idé opp og fram nå. Det er stortingsvalg i september, og da vil det nyvalgte storting, og regjering, være de, som sammen med fylkeskommunen eventuelt kan ha vilje til å prioritere et slikt prosjekt inn i planer og på en vei for realisering. Og hva vil et nytt kommunestyret på/i Senja meine?

Hva de regionale og lokale politiske partiene mener om denne konkrete ideen, vil derfor kunne ha betydning for hvem som får flest stemmer til høsten.

Gibostad Grendeutvalg inviterer og oppfordrer herved hele Senja-regionen, og fastlandet med, til å løfte saken om en alternativ fast forbindelse mellom Senja og fastlandet opp på bordet. Den fortjener å først bli behandlet i full åpenhet, og ikke i kretser med snevre særinteresser.

Gibostad Grendeutvalg vil invitere til et åpent møte på ettersommeren hvor siktemålet er å se om det er initiativ og grunnlag for å organisere krefter som vil ta saken videre. Det finnes per tiden ingen planer for hvordan dette eventuelt kan og bør bli. Det vil de som engasjerer seg alene ta stilling til.

GibostadMartna, Husøydagan, Bjorelvnesdagan, samt Fotball og Fesk i Senjahopen, er kommende og aktuelle møteplassa for å diskutere ideen over en kopp kaffe og ei klappkaka, og på den måten få diskusjonen i gang, og ut av «filosof-krakken i stue-kråa» heime.

Uansett «om», «hvor», «når» og «hvordan» en ny, fast forbindelse mellom Senja og fastlandet skal realiseres, ønskes alle en riktig god sommer!