Sps reversering av landet

Sentralisering

SEG SELV Å TAKKE Regjeringa har seg selv å takke for at det ulmer i distriktene, skriver Målselv Senterparti.  Foto: Trond Sandnes

Vi tar til orientering at politiske motstandere forsøker å ramme Senterpartiet med vrengebilder av partiets verdigrunnlag og politikk.

Målselv Senterparti
debatt

Under denne overskriften, og i flere aviser, forsøker øverste tillitsvalgte i Nordland Høyre, Jonny Finstad å raljere over Senterpartiets politikk. Ikke særlig elegant spør du oss, og hvis hensikten var å få flere til å stemme Høyre ved valget til høsten så kan vel ikke leserinnlegget ha vært spesielt vellykket. For like etter at Finstads leserinnlegg hadde stått på trykk viste en fersk meningsmåling i Nordland at Senterpartiet hadde rekordoppslutning med over 18 prosent. Høyre hadde 16 prosent. Flere målinger viser at Senterpartiet har høy oppslutning i hele vår landsdel. At Høyre nå utpeker Sp til en hovedfiende vil gi partiet ytterligere oppmerksomhet, og vil trolig forsterke inntrykket av Sp som en motkraft i norsk politikk. Det er det liten tvil om at velgerne har fått med seg. For når sentralisering og distriktsinteressene løftes opp på den politiske agendaen, er Senterpartiet på hjemmebane med stor troverdighet.

Regjeringa har seg selv å takke for at det ulmer i distriktene. Den har nemlig gjennom snart fire år med makta strammet til sentraliseringsskruen så sterkt at tillitsbåndene fra distriktene til hovedstaden er i ferd med å ryke. Vi har i det siste registrert kraftige angrep fra Høyre og regjeringen mot Senterpartiets politikk. Om dette er et spesielt lurt trekk av regjeringspartiene, får tiden vise. Det er nok velgerne også fullstendig klar over.

Leder i Nordland Høyre vil ikke, eller evner ikke, å komme opp med fornuftig analyse om årsaken til Senterpartiets fremgang, eller Høyres tilbakegang , spesielt i vår landsdel. Han må jo ha fått med seg at Senterpartiet har tungt eierskap til det som nå er en hovedsak i norsk politikk, sentraliseringen. Høyre og Frp har ikke maktet å gjøre det de lovet, nemlig å stanse veksten i offentlige arbeidsplasser i Oslo. Desto mer statsbyråkratiet eser ut i Oslo desto flere velgere finner Sp som et alternativ. For ute i Norge ser folk at skiltene til det lokale NAV-kontoret og skattekontoret blir borte. Videre at det vedtas innført flyseteavgift og økning av avgiften på bensin og diesel. Avgifter som spesielt rammer de som bor i distriktene og ikke har kollektivt transporttilbud.

Så er det mer som gir Senterpartiet vind i seilene nordpå. Det gjelder forsvarets fremtid i Nord-Norge, der regjeringa, med støtte fra Arbeiderpartiet, blant annet fikk flertall i Stortinget for å rasere Andøya flystasjon og flytte 339 skvadronen fra Bardufoss til Rygge Det vil si at de funksjonene som Bardufoss hadde som hovedbase for militære helikoptre i Norge ble overført sørover til Rygge. Den uærlige kommunikasjonen fra det sentrale politiske beslutningsapparatet gjør vondt verre. Når flystasjoner og baser blir lagt ned spretter det straks fram en statssekretær fra Oslo og forteller at det egentlig dreier seg om en styrking av både Nord-Norge og forsvarsevnen. Hvis Senterpartiet kommer i regjering med Ap til høsten vil partiet legge press på Arbeiderpartiet for å stoppe ranet/sentraliseringa av helikoptermiljøet på Bardufoss og få Ap med på å omgjøre vedtaket om å rasere Andøya flystasjon. Det er derfor svært viktig at Senterpartiet får god oppslutning ved valget til høsten for å få politisk styrke til gjennomføre dette.

Senterpartiet har også vært sterk og klar på de negative konsekvenser av kommunereformen. Regjeringen og statsråd Sanner har fra sine ståsted i Oslo tegnet et nytt kommunekart over Norge der målsetningen tydeligvis har vært, jo større kommuner jo bedre. Protester fra innbyggerne gjennom folkeavstemminger har Sanner og regjeringen bortforklart med at oppslutningen i kommunene var svært lav. Vi tror svært mange har oppfattet prosessen som ren overkjøring og udemokratisk. At Sanner har brukt utrolig mange millioner kroner og kommunene mye ressurser og tid på dette tror jeg folk har merket seg.

Vi tar til orientering at politiske motstandere forsøker å ramme Senterpartiet med vrengebilder av partiets verdigrunnlag og politikk. At vi også har klart å fange opp den marginalisering og følelsen av avmakt i distriktene og utkantene, der vi nå ser klare tegn på at avstanden mellom de styrende og de styrte også i Norge vokser seg større og større, gjør at partiet er aktuelt for stadig flere. Vi føler at partiet kan stå med rak rygg. Det er tida som har kommet til Senterpartiet, og ikke Senterpartiet som snur kappen etter vinden.

Til slutt. Vi tror den blå-blå regjeringens iver for sentraliserende reformer gjør at mange velgere har fått opp øynene for Senterpartiets verdigrunnlag om å ta hele landet i bruk, og fordele godene mellom by og land og folk.