Henter tilbake grunnsteinen fra 2014?

RESPEKTLØS – Det var flotte bilder i avisen der Bø spar ned grunnsteinen — sammen med budskapet om en lys fremtid for helikoptermiljøet på Bardufoss. På tre år har tydeligvis mye forandret seg, skriver Sandra Borch. Her er bildet hun henviser til; Statssekretær i forsvarsdepartementet, Øystein Bø som legger ned grunnsteinen i november 2014, på det som skulle bli hovedbasen for Luftforsvarets helikoptervirksomhet på Bardufoss.  Foto: Jan-Erik Bergstad

Det er tydelig at man her prøver å flytte hovedbasen til Rygge med tåkeprat i håp om at folk ikke skal skjønne det

Sandra Borch
debatt

ARTIKKELFORFATTER Sandra Borch.  Foto: Frank R. Roksøy

Det er annonsert i flere aviser at onsdag 28. juni skal hovedbasen for helikopter på Bardufoss endelig offisielt åpnes. Det er Øystein Bø, statssekretær i forsvarsdepartementet som har fått oppdraget om å åpne basen.

I november 2014 var det nettopp Bø som la ned grunnsteinen for hovedbasen på Bardufoss, som har en prislapp på om lag èn milliard kroner. Da sa statssekretæren: «Grunnsteinen markerer Stortingets beslutning om at hovedbasen for helikopter er lagt til Bardufoss, og at Forsvarets tilstedeværelse i Midt-Troms er betydelig”.

Det var flotte bilder i avisen der Bø spar ned grunnsteinen — sammen med budskapet om en lys fremtid for helikoptermiljøet på Bardufoss. På tre år har tydeligvis mye forandret seg. Helikopterbasen er i ferd med å bli flyttet til Rygge. Høyre, Frp og Arbeiderpartiet har i vår to ganger stemt ned forslag fra Senterpartiet om å bevare hovedbasen for helikopter på Bardufoss.

Det forundrer meg at Bø i det hele tatt tar turen til Bardufoss. Jeg lurer på hva det er han egentlig skal åpne, en base hans parti har vært med å flytte til Rygge i vår? Da bør han for å symbolisere regjeringens politikk grave opp grunnsteinen han så fint la ned i 2014. Jeg må ærlig si at jeg mener dette er respektløst av statssekretæren.

Uavhengig av Bø, Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet, gir ikke Senterpartiet opp kampen om at hovedbasen fortsatt skal ligge på Bardufoss. Valget blir avgjørende for fremtiden til helikoptermiljøet og plassering av hovedbasen, det er det ingen tvil om.

I 2008 stadfesta Senterpartiet i den rødgrønne regjeringen at “Bardufoss flystasjon skal utvikles som hovedbase for forsvarets fremtidige helikopterstruktur”. I Langtidsplanen fra 2012 fulgte vi opp det vedtaket med at “Bardufoss flystasjon videreføres som hovedbase for Forsvarets helikoptre med felles ledelse for 339-skvadronen med Bell 412 taktiske transporthelikoptre, 337-skvadronen med NH 90 kystvakthelikoptre og 334-skvadronen med NH 90 fregatthelikoptre”.

Å antyde at begrepet «hovedbase for helikopter» ikke eksisterer, slik forsvarsministeren har svart i spørsmål fra Senterpartiet i Stortinget — er en merkelig argumentasjon. Det er tydelig at man her prøver å flytte hovedbasen til Rygge med tåkeprat i håp om at folk ikke skal skjønne det. Men regjeringa er avslørt, avslørt fordi statssekretæren som nå skal åpne hovedbasen, selv i 2014 brukte begrepet «hovedbase». Nå gjemmer de seg bak at begrepet ikke eksisterer, og at de skal åpne en hangar. Med respekt og melde; dette er respektløst ovenfor helikoptermiljøet og befolkningen i nord.

Flyttingen av 339-skvadronen og det som nå viser seg å være en nedlegging av hovedbase for helikopter, er nok et bevis på en feilprioritering og pengesløsing i Forsvaret. I langtidsplanen bruker regjeringen store summer på å bygge ned kapasitet i Nord-Norge, for så å bygge opp tilsvarende kapasitet på Rygge.

Det er over flere år bygd opp et solid og verdifullt kompetansemiljø på Bardufoss. Etableringen av hovedbasen på Bardufoss ble ferdigstilt i år; i tillegg til det nye skvadronbygget er det etablert infrastruktur og inventar til den nye helikopterbasen. Det har vært ei svært omfattende investering, med kostnader på om lag èn milliard korner.


Senterpartiet har hele veien vært sterkt kritisk til langtidsplanen for Forsvaret, som regjeringen med støtte fra Arbeiderpartiet fikk vedtatt i fjor høst. Vi har hele tiden vært klar på at planen medfører ei svekking av Hæren og Heimevernet. Det er ikke satt av nok penger til investeringer de neste årene.

Kampen for helikopter på Bardufoss er ikke over. Til høsten skal Stortinget vedta en plan for Hæren og Heimevernets fremtid i Norge. Om Senterpartiet får gjennomslag, vil den inneholde dedikerte helikopter til Hæren og et sterkt helikoptermiljø med hovedbase på Bardufoss.

Så blir det spennende å se hva det egentlig er statssekretæren på onsdag skal åpne. Skal han følge regjeringens vedtak så må han ta grunnsteinen han la ned i 2014 med seg til Rygge.