Uhørt og forkastelig

Lenvik kommunes eldreomsorg — ingen klesvask og husvask i sommer.

BETALING - Kommunen opplyser i brevet at det ikke vil bli tatt betaling når det ikke blir vasket. Du store min; det skulle da også bare mangle, skriver Finn Kåre Brox.   Foto: Knut Aune

debatt

ARTIKKELFORFATTER Finn Kåre Brox.  Foto: Trond Sandnes

fyller 98 år om noen dager, bor på Finnsnes Bo- og Aktivitetssenter. Der har hun et rom med eget bad. Hun får servert frokost, middag, ettermiddagskaffe og kveldsmat. Hjemmetjenesten vasker rommet og klærne hennes. Min mor betaler husleie, for maten og for de timer som hjemmetjenesten bistår med rom vask og klesvask. Hun klager ikke — hun sier ofte at hun har det godt der, og at de ansatte gjør så godt de kan.

Da jeg i dag 14. juni besøkte min mor, fant jeg på rommet hennes en uåpnet konvolutt med min mors navn. Det viste seg å være et brev datert 8. juni fra Lenvik kommune, Hjemmetjenesten og adressert til «Brukere av hjemmetjenesten som mottar praktisk bistand – husvask og vask av klær». I brevet «orienteres» det at kommunen «avlyser» praktisk bistand som husvask og vask av klær for perioden 26.6.2017—28.8.2017.

Dette er aldeles uhørt og juridisk forkastelig. Det synes som om kommunen ikke har noen forståelse for de hjelpetrengendes situasjon, og kommunen mener tilsynelatende at kommunen skal yte hjelp kun når det passer kommunen. De som mottar hjemmetjenester som rom vask og klesvask, som min mor, har inngått en avtale med kommunen om dette og om den betaling kommunen skal ha for dette. Da kan ikke kommunen ensidig, og etter eget forgodtbefinnende, avlyse denne bistanden, og slettes ikke for en periode på over to måneder — og det i form av en orientering som er datert mindre enn tre uker før avlysingen trer i kraft.

Min mor har på sitt rom ingen hjelpemidler til romvask, og ingen vaskemaskin til klesvask. Jeg undres på hvordan kommunen tenker seg hun skal få vasket rommet og klærne i avlysingsperioden på over to måneder.

I brevet begrunner kommunen avlysingen med at det er «lite tilgang på ferievikarer». Dette har jeg vanskelig for å tro – hver sommer er mange skoleelever og studenter arbeidsledig. Det hadde vært interessant å få dokumentert hva kommunen har gjort for å skaffe ferievikarer.

Kommunen opplyser i brevet at det ikke vil bli tatt betaling når det ikke blir vasket. Du store min; det skulle da også bare mangle.

Slik opptrer altså Lenvik kommune overfor eldre i kommunen. Er de valgte politikere i kommunen kjent med dette? I så fall burde de skjemmes. Er det en slik eldreomsorg innbyggerne i Senja-kommunene kan vente seg når de blir sammenslått med Lenvik?

Selv ser jeg med grøss og gru frem til å bli avhengig av Lenvik kommunes eldreomsorg.