Kjære Ingrid Evertsen

Beklagelig: Tove Karoline Knutsen synes det er beklagelig at Ingrid Evertsen melder deg ut av Arbeiderpartiet. Foto: Trond Sandnes 

Du har nok rett i, Ingrid, at din heimplass Senjahopen har mer omfattende fiskeriaktivitet enn Gryllefjord.

Tove Karoline Knutsen
debatt

Først og fremst vil jeg beklage at du melder deg ut av Arbeiderpartiet, selv om jeg respekterer ditt valg. Det er lov å kjenne på at man ikke føler seg heime i det partiet man er med i. Men jeg godtar ikke som Arbeiderparti-politiker å bli æreskjelt for ikke å gjøre jobben min.

Mitt engasjement som folkevalgt stortingspolitiker har vært styrt av dette: at jeg hver eneste dag skal vise meg verdig den tilliten folk i Troms har gitt meg i valg. Det har vært mange år med tøff jobbing for viktige landsdelssaker i alt fra helsespørsmål og kultur til forsvar og fiskeri. Jeg har gått inn i et stort antall saker som engasjerte mennesker i Troms og Nord-Norge for øvrig har spilt inn.


– Det er så deilig å ha meldt seg ut av Ap

Etter å ha gått med en dårlig følelse i flere år har Ingrid Evertsen nå endelig tatt steget og meldt seg ut av Ap.

37 nordnorske Arbeiderparti-representanter på Tinget har det vært særlig viktig å jobbe for en næring både du og jeg er opptatt av: fiskeriene. Har du satt deg inn i vår fiskeripolitiske plattform, som Jonas presenterte i Lofoten høsten 2015? Har du lest Troms Arbeiderpartis gode fiskeripolitiske manifest som kom i fjor?

Vi har lenge stått i fremste rekke i Stortinget for å hindre regjeringen i å fjerne viktig lovverk i fiskeriforvaltningen og med det åpne for storstilt privatisering og flytting av ressurser fra nord til sør. Vår innsats, for øvrig i samarbeid med Torgeir Knag Fylkesnes som du gir fortjent ros, bidro sterkt til at fiskeriminister Per Sandberg nylig trakk sitt forslag om å fjerne pliktbestemmelsene for trålerne.

Men det mest besynderlige er at du kritiserer Jonas Gahr Støre for å ha besøkt min heimplass, Gryllefjord - et besøk jeg lenge har jobbet for. Partilederen burde heller dratt til Berg, hevder du, for Gryllefjord er visstnok ikke verd et besøk. Jeg synes du tegner et respektløst og usant bilde av den plassen jeg vokste opp på, Ingrid. Jonas dro slett ikke til Gryllefjord for å la seg avbilde «i fjæra», som du påstår.

Tvert imot - han var med fiskerne Trond og Jan Gunnar ut på feltet med fiskebåten «Dalgård». Etterpå ble han vist rundt på Nergårds hvitfiskanlegg i Gryllefjord og fikk god informasjon om den topp moderne filetproduksjonen som foregår her - forøvrig en produksjon som forrige fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen la godt til rette for. På anlegget jobber fra 20 til 30 arbeidere, alt etter sesong.

Du har nok rett i, Ingrid, at din heimplass Senjahopen har mer omfattende fiskeriaktivitet enn Gryllefjord. Men er det virkelig ditt alvor at Arbeiderpartiets leder ikke skal kunne besøke steder og kommuner som har utfordringer? I så fall er jeg virkelig forbauset, det ligner ikke deg å være så lite raus. Jeg håper du vil tenke deg om en gang til når det gjelder din partitilhørighet. Vi er mange som fremdeles synes du hører heime i lag med oss.