Hva skjedde egentlig?

Jeg ser fram til at vi igjen får folkevalgte som motsetter seg ufint spill og tvang som demokratiske spilleregler

Kjell Jensen

BRUTT - Svaret er: Brutte løfter, overkjøring av folkets klart uttrykte vilje og overkjøring av vedtak fattet i Berg kommunestyre, skriver Kjell Jensen om kommunesammenslåping i Berg.  

debatt

ARTIKKELFORFATTER Kjell Jensen  Foto: Jøran Kristensen

klar folkeavstemning, der over 70 prosent er imot kommunesammenslåing, og et kommunestyre der det var et stort flertall mot kommunesammenslåing, likevel havne der vi er i dag? Der media framstiller det som om Berg ønsker å gå sammen i en større kommune.

Hvordan kunne det skje, at vi, med det utgangspunktet vi hadde, likevel er der vi ikke ønsker? Svaret er: Brutte løfter, overkjøring av folkets klart uttrykte vilje og overkjøring av vedtak fattet i Berg kommunestyre.

Også vi i Berg tok på alvor regjeringens beskjed om å innlede samtaler med våre nabokommuner med sikte på mulig sammenslåing. Våren 2016 hadde vi to folkemøter i Berg der resultatene av disse nabokommune-samtalene ble lagt fram. Dette var et spørsmål som berørte de fleste, og ulike meninger kom fram og ble diskutert. Vi så nær-demokratiet fungere i praksis og på sitt beste. Argumenter ble veid mot argumenter.

I Berg bestemte kommunestyret at dette var ei sak av så stor betydning at de ønsket å høre folkets mening i ei folkeavstemning. Et klart flertall på 71 prosent ønsket at Berg skulle fortsette som egen kommune. I kommunestyret 16. juni samme vår skjedde følgende: Berg samlingsliste, Berg Frp og Berg fellesliste ved Kjell Johansen satte frem følgende forslag: Vedtak: «På bakgrunn av valgresultatet velger Berg kommunestyre at Berg kommune skal stå alene. Vi vil og må ha et godt utviklet interkommunalt samarbeid, med aktuelle kommuner.» Dette ble vedtatt med ni mot seks stemmer. Dette er den eneste gangen kommunesamenslåing har vært stemt over i Berg kommune.

Høsten 2016 legger fylkesmannen fram sitt syn på kommunestrukturen i Troms. Fylkesmannen argumenterer for sammenslåing av Senjakommunene. I november 2016 får Berg en invitasjon fra Torsken om å være med i samtaler med Tranøy og Lenvik. Dette blir vedtatt åtte mot syv, men med en uttrykkelig forutsetninjg:

For å ivareta resultatet av folkeavstemninga, skal det avvikles folkemøter i kommunen for å presentere det dokument som blir framforhandlet mellom de fire kommunene. De signaler som fremkommer i disse folkemøtene skal danne grunnlag for endelig behandling i kommunestyret. I tråd med dette ble det avholdt to folkemøter , onsdag 15. februar 2017 på Skaland og torsdag 16. februar 2017 i Senjahopen, der intensjonsavtalen var tema. I begge disse folkemøtene var det klare signaler om at folket vil at kommunen skal fortsette som egen kommune.

Etter dette kom denne saka igjen opp i kommunestyret 23.02.2017. Nå mente åtte mot syv i kommunestyret at de ikke ville eller torde å vedta at Berg skulle gå inn i en storkommune. Motstanden i kommunen mot kommunesammenslåing var så stor at representantene fra Arbeiderpartiet og Felleslista ønsket å la Stortinget ta denne avgjørelsen.

Snart: 8. juni i vår behandles dette i Stortinget. Vi vet at Berg er foreslått tvangssammenslått med Torsken, Tranøy og Lenvik. Det er sannsynlig at dette blir vedtatt av Høyre og Framskrittspartiet med sine støttepartier Venstre og Kristelig Folkeparti. Berg kommune vil da få tredd over seg noe hverken folket vil ha eller kommunestyret har vedtatt selv. Berg kommune vil da være tvangssammenslått. Kommunen har ikke vedtatt det selv, og folket er imot.

Jeg ser fram til stortingsvalget til høsten. Jeg ser fram til at vi igjen får folkevalgte som motsetter seg ufint spill og tvang som demokratiske spilleregler. Jeg ser fram til at tvangssammenslåtte kommuner kan oppløses og forme sin framtid i tråd med folkets vilje.