Jernbanedebatten:

Hva med Nord-Norge-banen?

HVOR BLIR DEN AV? Sverre Stenvold er en av mange som etterlyser handling når det kommer til Nord-Norgebanen.  Foto: Stian Jakobsen

Nord-Norge ble lovet og lovet en ordentlig riksvei gjennom landsdelen i stedet for jernbane.

Sverre Stenvold, Sørreisa
debatt

Det er framtidsretta og bra at det i ny Nasjonal Transportplan (NTP) satses mye på jernbane i Sør-Norge. Men, hva med Nord-Norge og Nord-Norge-banen?

Nord-Norgebanen stopper ved Fauske/Bodø. Altså: Over tredjeparten av Kongeriket Norge (en stor del av Nordland, hele Troms og Finnmark fylker) har enda ikke jernbane. Da ser jeg bort fra Ofotbanenen/Malmbanen mellom Kiruna i Sverige og Narvik. En jernbane-bit som i en årrekke tilførte De Norske Statsbaner (NSB) store overskudd. Trafikken her er stor og det er i dag behov for dobbeltspor. Finansiering?

Det hevdes at vi er så få mennesker i disse fylkene og at det derfor ikke er lønnsomt å bygge stamjernbane videre nordover fra Fauske. Disse påstandene er tilbakevist ved flere utredinger. En jernbane nordover skal ikke spesielt basere sin lønnsomhet på «papirflyttende» mennesker, men den skal transportere varer som skaper realverdier for hele landet — realverdier Nord-Norge siden «tidenes morgen» har tilført nasjonen Norge i stort monn.

Nord-Norge ble lovet og lovet en ordentlig riksvei gjennom landsdelen i stedet for jernbane. Likevel sliter vi fortsatt med mye svinget, smal og dårlig stambilvei (E6) gjennom landsdelen slik at blant annet en stor del av langtransporttrailerne kjører gjennom Sverige. Det er gjerne et tidsspørsmål før svenskene tar seg betalt for denne slitasjen på deres veier. Det samme kan skje med trafikken over Ofotbanen (ARE-togene) og slitasjen/kapasiteten på De Svenske Jernveger.

«Intet transportmiddel over lange avstander kan konkurrere med jernbanen både når det gjelder økonomi og miljø».

Bygg hele landet, forleng Nord-Norge-banen og den nord-norske økonomien vil suse (som det nå sies og heter) oppover enda sterkere — dette også til fordel og utvikling av hele landet, Norge!

Politikere, men rikspolitikere spesielt: «Hva Fanden nøler i efter». Vi kan ikke vente på jernbanen i nye 100 år!