Et svik mot militær- og sivil beredskap

...og et svik mot Hæren i nord!

BØNN - Kjære partiet mitt; Det er enda ikke for seint å snu i denne saken. Vis styrke ved å holde på tidligere LTP, ved å se det totale bildet for Forsvaret og Norge, skriver Tor Eriksen. 

Jeg ser for meg Arbeiderpartiet og Senterpartiet i ny regjering, men da må Arbeiderpartiet bygge opp og styrke troverdigheten.

Tor Eriksen, Bardufoss
debatt

ARTIKKELFORFATTER Tor Eriksen. 

Arbeiderpartiet til det faktum at det for to uker siden ble åpnet et nytt hangarbygg på Bardufoss, nettopp for å innfri LTP som Arbeiderpartiet var arkitekten bak for få år siden?

I TILLEGG til de 700 millioner hangarbygget kostet, er det investert like mye i annen infrastruktur på Bardufoss flystasjon. Nå må Arbeiderpartiet våkne, det er våre skattepenger som går rett i søpla. Dette er ikke hva Arbeiderpartiet sa i sin LTP, men nå er dere dessverre «nikkedukker» til nåværende regjering. Dette er særdeles alvorlig, og skaper massive rystelser i hele landet, bortsett fra Rygge-miljøet som så langt har vunnet frem med sin retorikk og lobbyvirksomhet opp mot dere på Stortinget.

HVA ANBEFALER dere at vi som lokalpolitikere skal gjøre i valgkampen til høsten? Dette er en skandale som Norges største parti ikke kan være tjent med. Hvordan skal vi som lokalpolitikere ha troverdighet fremover? Hva med beredskapen for Nord-Norge med Bell 412? De nye NH-90 har ikke egenskaper for å erstatte Bell 412 sine bruksområder og fleksibilitet, noe som er et beviselig faktum.

Å FLY MED Bell 412 fra Rygge til Rena for å hente spesialstyrken, tar ca. 70 minutter. Skjer det en trussel, vil denne med stor sannsynlighet være over før maskinene fra Rygge har kommet halvveis til Rena. At Rena trenger helikopter er riktig og viktig, men de må da være stasjonert på Rena, ikke på Rygge. I tillegg er det tilstrekkelig at Østlandet har ni Bell 412 som i dag, og at ni Bell 412 fortsatt er på hovedbasen, Bardufoss flystasjon. Med dette tar man hensyn til både sivil- og militær beredskap. I denne sammenheng er det også viktig å ha med seg at Rygge per dags dato også har Sea King i beredskap. I tillegg er det nå besluttet å investere i flere helikopter til politiet med base i Oslo- området!

I SANNHETENS tegn, så skal man heller ikke underslå det faktum at trusselen mot nord er betydelig skjerpet den siste tiden. Jeg ser det som en forutsetning at de som sitter på Stortinget vet hvem vi grenser til i nord. At Østfold og Østlandet skal angripes av svenskene som de grenser til, er heller synonymt med å tro på Julenissen!

ARBEIDSPLASSENE som nå står i fare på Bardufoss, er synonymt med antallet som rammes på Andøya. Flymiljøet på Bardufoss er massivt, og er bygd gjennom mange tiår - både militært og sivilt. Kompetansen er formidabel, men som nå ser ut til å raseres fullstendig på grunn av politiske vedtak som er basert på meninger til pensjonerte generaler med forakt for nord, som nå har titler som forskere og akademikere. I tillegg har vi ved flere anledninger sett at både ministre, partitopper og ikke minst statssekretærer har nikket opp mot «de høye herrer».

RETORIKKEN som går som et «expresstog» er gjennomgående subjektiv, uten å se det store bildet for Forsvaret av Norge. Om den såkalte forskningen hadde holdt i akademia er heller tvilsomt, noe som også anerkjente sivile professorer og forskere har bemerket ved flere anledninger!

KJÆRE PARTIET mitt; Det er enda ikke for seint å snu i denne saken. Vis styrke ved å holde på tidligere LTP, ved å se det totale bildet for Forsvaret og Norge. Jeg ser for meg Arbeiderpartiet og Senterpartiet i ny regjering, men da må Arbeiderpartiet bygge opp og styrke troverdigheten. Ordfører Nils Ole Foshaug jobber sammen med resten av oss for å fronte partiet, men vi sliter per nå med å se folket i øynene.

VIL Arbeiderpartiet støtte eller fremme et dokument 8-forslag om bevaring av Bardufoss som Forsvarets hovedbase for helikopter, der innholdet er reelt, slik som grunnlaget ble lagt da dere satt i regjering og posisjon? Snu nå, Arbeiderpartiet har styrke.