Dikt og forbannet løgn

DIKT - At det er mulig for en forsvarsminister i beste sendetid å være så frekk å stå å fortelle det norske folk at regjeringen satser på Nord-Norge er intet annet enn: Dikt og forbannet løgn! skriver Trond Kaspersen. 

Hvorfor har du ikke lagt ned Rygge som det var vedtatt i forrige FMR? Hvorfor er ikke LST Mågerø nedlagt som vedtatt i forrige FMR?

Trond Kaspersen
debatt

ARTIKKELFORFATTER Trond Kaspersen 

av høsten fulgt med på den retorikken som forsvarsministeren har legt seg på i FMR-debatten. Senest i siste debatten i NRK 1 torsdag. Det som forsvarsministeren sa var desinformasjon og uetisk på alle måter. Gjennomgangstonen var at Nord-Norge kommer styrket ut av de forslag som regjeringen stiller seg bak i FMR.

JEG LURER på hvordan ministeren kan trekke en slik konklusjon når det de foreslår er følgende: Nedleggelse av Andøya Flystasjon. Flytting av 339-skvadronen fra Bardufoss til Rygge. Frata hæren i Nord-Norge helikopterstøtten. Frata politiet og det sivile samfunn muligheten til helikopterstøtte i kritiske tilfeller. På sikt trekke seg ut av driften av Bardufoss flyplass og dermed legge til rette for en avvikling av flyplassen. Legge ned alliert treningssenter i Åsegarden utenfor Harstad. Legge ned kystjegerkomandoen i Harstad. Legge ned kystradarkjeden over hele Norge. Og så til sist satse på en utbygging av Evenes som er et milliardsluk som ingen kjenner enden på.

AT DET ER mulig for en forsvarsminister i beste sendetid å være så frekk å stå å fortelle det norske folk at regjeringen satser på Nord-Norge er intet annet enn: Dikt og forbannet løgn! Så til sist forsvarsminister: Hvorfor har du ikke lagt ned Rygge som det var vedtatt i forrige FMR? Hvorfor er ikke LST Mågerø nedlagt som vedtatt i forrige FMR? Hvorfor har du ikke flyttet GIL til Reitan som vedtatt i forrige FMR? Og så: Hvordan kan du lovprise opprettelsen av en styrke på 330 soldater fra USA på Værnes utenfor Trondheim samtidig som du stiller deg bak en nedleggelse av Alliert treningssenter i Harstad?

ALT DU SA om å gjennomføre tidligere fattede vedtak fra den siste langtids det var også: Dikt og forbannet løgn!