Kutt i køene

Politisk strid om private helsetjenester må ikke stå i veien for målet alle er enige om; at flere pasienter behandles raskere.

Regjeringen starter forsiktig innenfor rus og psykiatri, og blir møtt av kritikk for kommersialisering av helsevesenet.

Folkebladet på lederplass 18. juni 2014

HELSE: Regjeringa vil at flere pasienter skal behandles raskere. 

leder

Regjeringens forslag til helsereform er i utgangspunktet et lite skritt i riktig retning. Essensen i reformen er å få ned helsekøene, gi flere pasienter raskere behandling og større valgfrihet. De offentlige sykehusene får litt mer selvråderett, og private sykehus kan i større grad benyttes av pasienter som ønsker det.

Reformen er ingen trussel mot det offentlige helsevesenet i møte med private aktører. I så fall må det være fordi man tror de offentlige sykehusene ikke makter å håndtere større frihet i antall pasienter de kan behandle, og dermed pådrar seg nye milliardunderskudd. I dag går sykehusene i pluss, og forhåpentligvis har de lært av gamle feil.

De offentlige sykehusene står i en særklasse her i landet. Private sykehus som kan bidra til å redusere ventelistene er bare et supplement til det beste for pasientene. Det er de som trenger behandling som er de viktigste. Mer valgfrihet til pasientene kan ikke være noe annet enn et gode.

Politisk er private helsetilbud betent. Delvis Ap, men særlig SV, mener det betyr at de private vil skumme fløten, mens det offentlige blir sittende igjen med de tyngste og dyreste pasientene. Det er et poeng. Mye tyder på at regjeringen har forsøkt å unngå akkurat det. Om de har funnet riktige grep gjenstår å se.

Kritikken fra Ap er ikke spesielt hard, men ideologisk klar mot private helsetjenester. Regjeringens ønske om å fjerne reglene som hindrer sykehusene i å behandle så mange pasienter de selv vil, støttes av Ap. Jens Stoltenberg gjorde i sin avslutningstale som Ap-leder i helgen et vesentlig poeng av at Ap alltid har støttet opp om private helsetjenester. Men mye ble stoppet under de rødgrønne.

Regjeringen starter forsiktig innenfor rus og psykiatri, og blir møtt av kritikk for kommersialisering av helsevesenet. Det står ikke til troende, fordi rus og psykiatri er ingen pengemaskiner.