Revolusjon med kullkraft

Lokale næringslivskrefter i Midt-Troms er blant pådriverne for å bygge verdens mest moderne kullkraftverk med CO2-rensing.
leder

¦ En energi-revolusjon kan være på gang, og denne regionen bør være en smule stolt og imponert over at både smelteverket i Finnfjord og Utviklingssenteret har meget sentrale roller i det oppsiktsvekkende prosjektet som er igangsatt. Andre sentrale aktører er Fesil ASA og Store Norske Kulkompani.

¦ Siden oktober har Utviklingssenteret jobbet med en studie rettet mot mulighetene for å bygge et nullutslipps varmekraftverk basert på kullfyring. Utfordringene er tøffe, både teknologisk og finansielt. Men målet er klart; Kraftverket skal stå klart til drift i 2013. Hvor det skal lokaliseres er ikke klart — om det blir i Finnfjord er høyst usikkert og trolig lite realistisk.

¦ Initiativtakerne er Finnfjord AS og Store Norske, to kraftkrevende industribedrifter som sliter med et ustabilt, uforutsigbart og stadig mer kostkrevende energimarked. Det framtidige norske kraftregimet er også usikkert. Dagens avtaler om subsidiert kraft for industrien løper ut i 2011. I en slik situasjon har de to bedriftene følt seg tvunget og inspirert til å tenke alternative tanker. De vil ikke sitte og vente på en langsom, pinefull død.

¦ Og tankene er spennende. Kull er billig, atskillig billigere enn gass. Utfordringen er å få til CO2-rensing av kraftverket. Kullkraftverk uten rensing bygges på løpende bånd i både Kina, USA og India — det er ingen stor teknologisk utfordring. Hundre prosent rensing er nøkkelordet.

¦ Dersom man lykkes vil det vekke oppsikt på verdensbasis. I dag er det kull som setter standard for kraftprisen, fordi kull står for halvparten av verdens elektrisitetsproduksjon. Finner man en fullgod rensemetode vil det skape en kraftrevolusjon. Sett i det perspektivet er det en svært utfordrende, krevende og ikke minst spennende rolle Midt-Troms har inntatt.

¦ For Finnfjord AS og andre kraftkrevende bedrifter vil satsing på kullkraftverk bety flere aktører i energimarkedet, billigere kraft og mer stabile rammevilkår. Slik sett er det framtidsbildet og den videre skjebne for bedrifter som Finnfjord AS som nå skal utformes.