Leder

Godt olje-nytt

At Statoil velger Harstad som oljehovedstad i nord er godt nytt også for vår region.

Vi har en aller tiders mulighet til å bli en del av oljeeventyret også i midtfylket.

Folkebladet på lederplass 23. mars
leder

Alternativet var Stjørdal i Nord-Trøndelag. Det er Stjørdal som hittil i realiteten har vært Nord-Norges oljehovedstad. Nå er ansvaret for Norne og Snøhvit hentet hjem. Også Luva, som nå heter Aasta Hansteen-feltet, skal styres fra Harstad. Det skal også Skrugard. Og mer kommer. Ikke minst flyttes beslutningsmyndighet i Statoil-systemet nordover. Dette må bety et kvalitativt løft for den nordnorske oljehverdagen.Statoil har bestemt seg for å styre sine nordlige aktiviteter fra Nord-Norge og Harstad. I løpet av onsdag formiddag fikk de lokale oljelobbyistene innfridd ønsker de trodde det skulle ta år og dag å få Statoil med på.Det var en festdag i Harstad onsdag. Men også vår region har grunn til å smake på sjampisen. Vi har en aller tiders mulighet til å bli en del av oljeeventyret også i midtfylket. Slik ville det ikke vært om Statoil hadde pekt i en annen retning.I månedsvis har det stått om å få driftsorganisasjonen for Luva og Skrugard til Harstad. Målet var å samle så mye drifts– og leteaktivitet at det ville bli helt naturlig for Statoil å bygge opp det overordnede driftsmiljøet for Norskehavet og for sokkelen nord og øst i Barentshavet i Harstad. Både næringslivet og politikerne, fylkeskommunen og Harstad kommune har kalkulert med at dette kunne ta tid. Derfor var gleden stor da Statoil-sjef Helge Lund onsdag overpresterte, så å si. Jubelen møtte konsernsjefen.Det var en samstemt nordnorsk skuffelse da fusjonerte Statoil og Hydro i 2007 etablerte Drift Nord i Stjørdal. All virksomhet på sokkelen i nord ble styrt fra Trøndelag. Statoil møtte kritikken med at det ikke var naturlig å legge Drift Nord til Harstad før det ble gjort flere drivverdige funn. Dette har vært oppfattet som en bortforklaring– at den egentlige begrunnelsen var at de Statoil-ansatte fant et liv ved den norske teknologihovedstanden Trondheim mer bekvemt enn tilværelsen i en provinsiell nordnorsk småby.Nå starter et helt nytt kapittel i nordnorsk oljehistorie. Statoil viser vei. Flere av de andre selskapene som opererer på nordnorsk sokkel har mye å lære. Muligheten for vekst i Harstad og ringvirkninger til vår region vil vokse etter hvert som det blir gjort drivverdige funn i nord.