LEDER

Dempet forventning

Skuffelsen er liten fordi forventningene er blitt så mye mindre til regjeringens nordområdesatsing.

Man har slått seg mer til ro med at nordområdesatsingen er et generasjonsprosjekt det vil ta tid å gjennomføre. Det er mer en prosess enn en aksjonsplan.

leder

Reaksjonene etter at Jonas Gahr Støre i Bodø fredag la fram stortingsmeldingen om nordområdene, viser at vi nordpå har fått et langt mer avslappet forhold til regjeringens satsing. Det har ikke vært samme presset mot regjeringen om å få stort og smått inn på tiltakslistene. Man har slått seg mer til ro med at nordområdesatsingen er et generasjonsprosjekt det vil ta tid å gjennomføre. Det er mer en prosess enn en aksjonsplan.I de første årene var det skapt store og urealistiske forventninger. Det startet på dag én etter at utenriksministeren Jonas Gahr Støre høsten 2005 lanserte regjeringens viktigste strategiske satsing. Støre og regjeringen har selv mye av skylden for oppskrudde forventninger. Signalene og uttalelsene de kom med, var vel egnet til det.Dette så man også i utenriksministerens eget «utvalg for sikkerhetspolitikk, nedrustning og internasjonale utfordringer mot norsk sikkerhet». Utvalget var bekymret og advarte Støre mot de skyhøye forventninger som var skapt i Nord-Norge.Utvalget fryktet at hvis effekten av olje– og gassvirksomheten skulle bli betydelig mindre enn forventet, kunne tilbakeslaget i forhold til nordnorsk opinion bli betydelig. Rådet til Støre var derfor å signalisere tydeligere enn i dag at oljen og gassens betydning for utviklingen i nord ikke bør overdrives. Han fikk også råd om å legge større vekt på fiskerinæringa, og at nordområdene favner et av verdens største matfat.Det kan se ut til at stortingsmeldingen, som Støre i spissen for flere statsråder la frem i Bodø, til en viss grad har tatt hensyn til den bekymringsmeldingen Støre fikk i 2009. Olje– og gassretorikken er slett ikke borte. Fisken muligens tydeligere. Men det ser ut til at nordområdesatsingen er trukket noe mer inn på fastlandet.Men fortsatt er det vanskelig å se en mer konsentrert definisjon og et klarere mål for denne regjeringens viktigste strategiske satsing. Forskningsleder Geir Hønneland ved Fridtjof Nansens Institutt påpekte tidlig at Støre sto overfor en åpenbar fallgruve i at begrepet nordområdepolitikk er blitt for utvannet. Hans råd var å tilpasse løfter til det som var mulig å innfri. Også det rådet kan Støre ha lyttet til. Samtidig har folk nordpå bedre skjønt hva det hele handler om.