Leder

Krigskors og rettferdighet

Det er åpenbart begått en urett mot de som deltok i kamphandlingene rundt Narvik i 1940.

Reportasjeserien har også avdekket en skammelig lav oppmerksomhet rundt de nordnorske krigshandlingene i norske lærebøker. Flere historikere mener hendelsene er betraktet som mindre viktige i den norske motstandskampen enn det som skjedde nærmere hovedstaden.

leder

Gjennom flere artikler den siste uken, har avisa iTromsø satt søkelyset på krigshistorien i Nord-Norge. Reportasjene har blant annet avdekket at til tross for at flere tusen menn deltok i kampene rundt Narvik under andre verdenskrig, er Krigskorset – en utmerkelse til de som viste en ekstraordinær innsats – delt ut til kun èn person. Det kan det komme endringer på 71 år etter at krigen startet.For sist torsdag ble det kjent at Forsvarsdepartementet bevilger 15 millioner kroner til en gransking av samtlige krigshandlinger i Norge fra krigens utbrudd og fram til i dag. Utvalget skal vurdere om flere fortjener Krigskorset, som er Norges høyest rangerte utmerkelse.Statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) slår fast at det er grovt urettferdig at det kun er blitt delt ut ett krigskors blant de flere tusen menn som deltok i kamphandlinger rundt Narvik i 1940. Handlingene er regnet for å være tyskernes første nederlag. Til sammenligning ble 22 soldater i Kompani Linge tildelt Krigskorset.Med tanke på at det er 71 år siden krigen brøt ut i Norge, vil arbeidet med å gjennomgå alle saker og snu alle steiner, trolig bli en krevende jobb. Det betyr at det kan ta år å gjennomføre kartleggingen departementet nå ber om.Departementets politiske ledelse fortjener et klapp på skulderen for å ha handlet kontant, da de ble oppmerksom på de faktiske forholdene. Granskingen som nå skal gjennomføres kan ende med at noen blir tildelt krigskorset post mortem. Men det kan også resultere i at nålevende personer får den høythengende utmerkelsen. Det viktige er at skjevhetene rettes opp, og at det legges ressurser i å rydde skikkelig opp i forholdene.Reportasjeserien har også avdekket en skammelig lav oppmerksomhet rundt de nordnorske krigshandlingene i norske lærebøker. Flere historikere mener hendelsene er betraktet som mindre viktige i den norske motstandskampen enn det som skjedde nærmere hovedstaden.Forsvarsdepartementets gjennomgang er på sin plass, men vi savner den samme reaksjonshurtigheten hos kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV). For regjeringen bør ikke være bekjent av at de meget viktige kamphandlingene rundt Narvik under andre verdenskrig, framstilles som en betydningsløs parentes i skolebøkene. Det er også en urett det bør legges innsats i å få rettet opp fortest mulig.